Οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

3
Οι εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας

Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας συμμετείχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Χάρης Παμπούκης.

Το βασικότερο θέμα συζήτησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους της Επιτροπής της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, που θα ισχύσει μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 και για τα επόμενα 10 χρόνια, και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων και διαπραγμάτευσης κατά τους επόμενους 18 μήνες.

«Ως εκπρόσωπος της χώρας η οποία διαθέτει 3000 νησιά και 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, θα ήθελα να επισημάνω την αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αλιευτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα καθώς και στη Μεσόγειο και είμαι σίγουρος ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές, που συνιστούν ευρωπαϊκό πλούτο, θα τύχουν της ανάλογης προσοχής κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία», επεσήμανε ο κ. Παμπούκης.

Αναπτύσσοντας τις θέσεις της χώρας μας, ο κ. Παμπούκης υποστήριξε επίσης ότι οι γενικοί στόχοι που καθορίζει η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα πρέπει να ακολουθούν τις διεθνείς δεσμεύσεις και να εφαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο.

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων, το νέο ταμείο αλιείας και ναυτιλίας, την κοινή οργάνωση αγοράς, την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το πλαίσιο για την ανάπτυξη της αειφόρου υδατοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων και μέτρων διαχείρισης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.