Αλιευτική Σύμπραξη ΕΕ-Μαυριτανίας

Αλιευτική Σύμπραξη ΕΕ-Μαυριτανίας

9
Αλιευτική Σύμπραξη ΕΕ-Μαυριτανίας

Ενόψει των διαπραγματεύσεων με τη Μαυριτανία για την ανανέωση μίας εκ των σημαντικότερων αλιευτικών συμφωνιών της ΕΕ, κύριο μέλημα του ΕΚ είναι η εξισορρόπηση των οικονομικών οφελών και της διατήρησης των πόρων. Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν τη σημασία της βιωσιμότητας, των ενισχύσεων για την ανάπτυξη των υποδομών στη Μαυριτανία και της βελτίωσης του συντονισμού των κοινοτικών πόρων.

Ανησυχώντας για την υπερεκμετάλλευση ορισμένων αποθεμάτων, οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να συζητήσει με τη Μαυριτανία την ανάπτυξη μακρόπνοων σχεδίων διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, που θα πρέπει να περιλάβουν το σύνολο της κατανομής αλιευτικών πόρων από τις μαυριτανικές αρχές, τόσο στους εθνικούς στόλους της όσο και τους στόλους τρίτων χωρών. Χρειάζεται να υπάρξει οικονομική στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής αλιείας και τα χρήματα θα πρέπει να χορηγούνται ιδίως στην έρευνα, τον έλεγχο και τις υποδομές.

Τα σκάφη της ΕΕ πρέπει να αλιεύουν μόνον επί των πλεοναζόντων αποθεμάτων, τα οποία αφορούν τους αλιευτικούς πόρους που αδυνατεί να αλιεύσει ο μαυριτανικός στόλος.

Πρακτικές παρακολούθησης και τεχνικά μέτρα

Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τα μέτρα ελέγχου που θα εφαρμόσουν οι αρχές της Μαυριτανίας στα σκάφη της ΕΕ, τα οποία είναι εφοδιασμένα με συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (VMS) και υπογράμμισαν ότι αυτό πρέπει να είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης τους. Η χρήση οποιασδήποτε εναλλακτικής λύσης εντοπισμού θα πρέπει να συμφωνηθεί εκ των προτέρων και από τις δύο πλευρές, αναφέρει το ψήφισμα.

Υποστήριξη της ανάπτυξης των υποδομών

Η ΕΕ χρειάζεται, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, να στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη των υποδομών της Μαυριτανίας. Η παράκτια και η μικρής κλίμακας αλιεία θα ωφεληθεί από την κατασκευή επαρκών χώρων για την εκφόρτωση των αλιευμάτων στην κεντρική και νότια ακτή της Μαυριτανίας, ενώ ο εκσυγχρονισμός του μεγάλου λιμένος του Nouadhibou θα παράσχει τη δυνατότητα στον στόλο της ΕΕ να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά.

Η ισχύουσα συμφωνία, η οποία λήγει στις 1 Αυγούστου 2012, αφορά κυρίως αλιευτικά σκάφη από Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Μετά την ολοκλήρωσή τους, η συμφωνία θα πρέπει να λάβει την έγκριση του ΕΚ προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.