Επενδύοντας στην εκπαίδευση και την κινητικότητα των νέων

Επενδύοντας στην εκπαίδευση και την κινητικότητα των νέων

8
Επενδύοντας στην εκπαίδευση και την κινητικότητα των νέων

Στα δύο ψηφίσματα που υιοθέτησε το ΕΚ την Πέμπτη, 12 Μαΐου, υπογραμμίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Η παροχή προσχολικής εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά και η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των συστημάτων εκπαίδευσης ήταν μεταξύ των άλλων θεμάτων που επισημάνθηκαν.

Ακόμη και σε εποχές οικονομικής κρίσης η χρηματοδότηση προγραμμάτων υπέρ της νεολαίας και της εκπαίδευσης δεν πρέπει να θεωρείται κόστος που πρέπει να καταβληθεί στο παρόν αλλά επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης”, αναφέρει το ψήφισμα του εισηγητή Milan Zver (ΕΛΚ, Σλοβενία).

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη “Νεολαία σε κίνηση” ως πολιτική πρωτοβουλία προς ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την κινητικότητα και την απασχόληση των νέων και στηρίζουν θερμά το στόχο της ΕΕ να ανέλθει στο 40 % το ποσοστό των νέων που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενθαρρύνουν, ακόμη, τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο την υλοποίηση συνολικής επένδυσης ύψους τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ τους στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης

Προώθηση της κινητικότητας

Στο σχετικό ψήφισμα υποστηρίζεται η σταδιακή αύξηση των επενδύσεων σε προγράμματα κινητικότητας και νεολαίας, όπως είναι η διά βίου μάθηση (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Marie Curie, Erasmus Mundus και Νεολαία εν δράσει. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα και για σπουδαστές επαγγελματικών σχολών και εκπαιδευτικούς, επισημαίνει το ΕΚ.

Απασχόληση των φοιτητών και αποφοίτων

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης και των αναγκών της οικονομίας και της διασύνδεσής τους μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών που εφοδιάζουν τους φοιτητές και σπουδαστές με τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνία και την οικονομία του μέλλοντος.

Υποστηρίζουν, ακόμη, ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση των ανοικτών πανεπιστημίων και της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, ενώ τα ωρολόγια προγράμματα των πανεπιστημίων χρειάζεται να καταστούν πιο ευέλικτα για τους εργαζόμενους φοιτητές.

Προσχολική εκπαίδευση

Το ΕΚ, στο δεύτερο ψήφισμα που υιοθέτησε σήμερα, με εισηγήτρια την Mary Honeyball (Σοσιαλιστές, ΗΒ), υπογραμμίζει τη σημασία της προσχολικής αγωγής και φροντίδας και ζητά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες αυτές. Η παροχή φροντίδας και αγωγής σε παιδιά νηπιακής ηλικίας θα έπρεπε στην ιδανική περίπτωση να είναι “καθολική, για όλους τους γονείς και τα παιδιά, ανεξάρτητα από το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται ή την οικονομική τους κατάσταση”.  Στο ίδιο ψήφισμα, ζητείται από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα έτος υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής πριν τη φοίτηση στο σχολείο και υπογραμμίζεται η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας του προσωπικού που ασχολείται με την παροχή προσχολικής εκπαίδευσης, μέσω της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, της εξασφάλισης επαρκών αμοιβών και της προσέλκυσης περισσότερων ανδρών στον χώρο αυτό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.