Ο ΟΛΠ αναβαθμίζεται

Ο ΟΛΠ αναβαθμίζεται

10
Ο ΟΛΠ αναβαθμίζεται

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής της Μεγάλης Πλωτής Δεξαμενής (“ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι”, 15.000 ton) του Ο.Λ.Π. Α.Ε. που βρίσκεται στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος.

Σημειώνεται ότι στη Μεγάλη Πλωτή Δεξαμενή πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής, οι οποίες περιελάμβαναν υλικά και εργασίες αντικατάστασης ελασμάτων πλευρών, αλλά και κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ανθρωποθυρίδων, γραδελάδων, μπαλκονιών, καθώς και εργασιών υδροβολής, υλικών και εργασιών χρωματισμού κ.λ.π.

Για την εν λόγω επισκευή και συντήρηση ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δαπάνησε για υλικά και εργασίες το ποσό των 552.423 ευρώ.

Οι εργασίες ανατέθηκαν σε εξειδικευμένα συνεργεία επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, μετά από διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ήδη από τη ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. εκτελούνται έργα αναβάθμισης, όπως η ορθή αξιοποίηση των χώρων, η περίφραξη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και δρομολογούνται άμεσα ασφαλτοστρώσεις, νέες πύλες, νέα ηλεκτρολογικά δίκτυα, νέα Pillars κλπ. ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι επαφές της για νέες πηγές χρηματοδότησης και για αυτόνομη πολιτική Marketing (προσέλκυση πλοίων).

Τέλος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 2010 :

α) Το σύνολο των πλοίων που δεξαμενίσθηκαν στις δεξαμενές του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανήλθε σε 154 πλοία έναντι 143 του 2009 και

β) Οι ημέρες απασχόλησης δεξαμενών ανήλθαν σε 803 το 2010 έναντι 732 το 2009.

Επισημαίνεται ότι οι δυο Πλωτές Δεξαμενές του Ο.Λ.Π. Α.Ε. στη Ναυπηγοεπισκευαστική Βάση Περάματος αποτελούν το σημαντικότερο σε αξία και χρησιμότητα εξοπλισμό της Ζώνης, παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες σε ναυτιλιακές εταιρίες και διατηρώντας θέσεις εργασίας παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Επίσης, παρελήφθησαν από το ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ τέσσερα (4) ακόμη Οχήματα Στοιβασίας & Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ – straddle carriers), τα οποία προμηθεύτηκε ο ΟΛΠ, ύστερα από διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, κόστους 960.000 € πλέον ΦΠΑ, για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες της παραγωγικής λειτουργίας του Προβλήτα – Ι του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ).

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και τα υπόλοιπα μηχανήματα παραγωγής που προμηθεύτηκε πρόσφατα ο ΟΛΠ, δηλαδή ένα (1) ανυψωτικό μηχάνημα (reach stacker), κόστους 225.000 € πλέον ΦΠΑ και ένα (1) διακινητή εμπορευματοκιβωτίων (container mover), κόστους 217.000 € πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνεται επίσης ότι πρόσφατα υπεγράφη σύμβαση με την κατασκευάστρια εταιρεία των τεσσάρων (4) νέων Γερανογεφυρών SPP για την αντικατάσταση των ειδικών κρεμαστών καθισμάτων καμπίνας χειριστή και την εγκατάσταση εξοπλισμού inverters για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των χειριστών, αλλά και την αναβάθμιση των λειτουργικών τους δυνατοτήτων, συνολικού κόστους 490.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Τέλος, εντός των προσεχών ημερών ολοκληρώνεται ο νέος διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια άλλων τεσσάρων (4) καινούργιων ΟΣΜΕ (straddle carriers), προϋπολογισμού 2.800.000 € πλέον ΦΠΑ, με option για επιπλέον τέσσερα (4), τα οποία θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις παραγωγικές δυνατότητες του Προβλήτα – Ι ΣΕΜΠΟ/ΟΛΠ.

Με το νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, το container terminal του Ο.Λ.Π. Α.Ε. καθίσταται το πλέον σύγχρονο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων της Μεσογείου και ένα από τα πιο ανταγωνιστικά της Ευρώπης.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.