Ο ΟΛΠ επικαιροποίησε το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Ο ΟΛΠ επικαιροποίησε το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

15
Ο ΟΛΠ επικαιροποίησε το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

Τον Μάρτιο ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Η επικαιροποίηση εφαρμόζει την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων με βάση την διεθνή σύμβαση του ΙΜΟ MARPOL 73/78, ενώ εισάγει το νέο σχέδιο στον κανονισμό οργάνωσης του οργανισμού. Επιπλέον καθορίστηκαν τα τέλη για την διαχείριση αποβλήτων από ημερόπλοια, το οποίο αποτελούσε έως σήμερα ένα σημαντικό κενό στην έως τώρα οργάνωση του συστήματος. Τέλος προστέθηκε στο τιμολόγιο της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πρόβλεψη για ειδικό τιμολόγιο στερεών ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ τροποποιήθηκε η μεθοδολογία διαχείρισης ειδικών αποβλήτων (π.χ. ζωικά απόβλητα, ανακυκλώσιμα υλικά κτλ.

Η συγκριμένη ενέργεια ενισχύει περισσότερο το περιβαλλοντικό προφίλ του οργανισμού, ιδιαίτερα έπειτα από την ένταξη του λιμανιού στο οικολογικό δίκτυο Eco Port Status. Ο ΟΛΠ έχει καταφέρει να είναι ένα από τα 13 Ευρωπαϊκά λιμάνια (και ένα από τα μόλις δύο λιμάνια της Μεσογείου) τα οποία έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο δίκτυο.

Η φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία αποτελεί προτεραιότητα στην σύγχρονη λιμενική βιομηχανία, ενώ υπάρχουν και αντίστοιχες πολιτικές σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η σημασία της φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας των λιμένων έχει αναδειχθεί και μέσω πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η ίδια η λιμενική βιομηχανία όπως το δίκτυο ECOPORTS το οποίο βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων.

Περισσότερα για τους «πράσινους» λιμένες @ www.PortEconomics.gr

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.