Όμιλος PROFILE: Με επιστροφή στα κέρδη «έκλεισε» το 2010

Όμιλος PROFILE: Με επιστροφή στα κέρδη «έκλεισε» το 2010

8
Όμιλος PROFILE: Με επιστροφή στα κέρδη «έκλεισε» το 2010

Με θετικές εξελίξεις στα περισσότερα μεγέθη και σταδιακά αυξανόμενη κερδοφορία έκλεισε τη χρήση του 2010 ο όμιλος PROFILE παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που επέφερε μείωση κύκλου εργασιών, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικότερα, ο όμιλος PROFILE αύξησε σημαντικά το EBIDTA και τα κέρδη, διατηρώντας υψηλά διαθέσιμα και χαμηλό δανεισμό. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το έτος έκλεισε στα €11 εκατ. από €13,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €84 χιλ. έναντι ζημιών της τάξεως του €1,1 εκατ.

Το EBIDTA διαμορφώθηκε σε €1 εκατ. από €373 χιλ. και η καθαρή κερδοφορία προ φόρων προσδιορίστηκε σε €151 χιλ. από ζημιές της τάξεως των €985 χιλ.

Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε στα €331 χιλ. από ζημιές €751 χιλ., λόγω της συγκράτησης των εξόδων αλλά και της αύξησης του περιθωρίου μεικτού κέρδους, που προήλθε από τη συστηματική προώθηση ιδίων προϊόντων του ομίλου σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας, τη χρήση του 2010, διαμορφώθηκε στα €10 εκατ. από €11,6 εκατ. το 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στις €195 χιλ. από ζημιές €778 χιλ. Το καθαρό κέρδος για την εταιρεία διαμορφώθηκε στις €137χιλ. έναντι ζημίας ύψους €891 χιλ., το 2009.

Όπως σημειώνει η διοίκηση της PROFILE, τα σημαντικά βελτιωμένα μεγέθη τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη σημαντική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της, σε μια εξαιρετικά απαιτητική συγκυρία.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η υλοποίηση της επιχειρηματικής τακτικής του ομίλου με προσήλωση στην ανάπτυξη και προώθηση ίδιων εξειδικευμένων λύσεων και στη στοχευμένη επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Το 2010, ο όμιλος επέτυχε την ανάληψη σημαντικών έργων, εντός και εκτός συνόρων, μέρος των οποίων υλοποιείται ήδη, στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας, των επενδύσεων και της διαχείρισης κινδύνου. Μέσω των έργων αυτών, αναπληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό η εύλογη υπό τις παρούσες συνθήκες, μείωση του αντικειμένου στον Δημόσιο τομέα.

Η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της PROFILE συνεχίζουν την προσπάθεια εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος. Στο εξωτερικό πέραν της ανάληψης νέων έργων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πολύπλευρη ενίσχυση της παρουσίας και της αναγνωρισιμότητας του ομίλου, ενώ στο εσωτερικό δίδεται έμφαση στο πελατοκεντρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει ο όμιλος και στη διαρκή τόνωση της ανταγωνιστικότητας των λύσεων που προσφέρει.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.