Νέα ρήτρα της BIMCO στα ναυλοσύμφωνα και στο βάθος το ETS 

Νέα ρήτρα της BIMCO στα ναυλοσύμφωνα και στο βάθος το ETS 

200
Νέα ρήτρα της BIMCO στα ναυλοσύμφωνα και στο βάθος το ETS 

H BIMCO ανέπτυξε μια νέα ρήτρα για τις χρονοναυλώσεις, η οποία σχετίζεται με τα συστήματα εμπορίας εκπομπών των πλοίων, όπως το ETS, το οποίο αναμένεται να εφαρμοστεί για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία.

Στόχος της ρήτρας «Emission Trading Scheme Allowances (ETSA) Clause for Time Charter Parties 2022» είναι η κατανομή, μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, των ευθυνών και των υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά την απόκτηση και τη μεταφορά δικαιωμάτων GHG εκπομπών υπό σχήματα όπως το ETS.

Σε πρώτη φάση, η BIMCO έχει εισαγάγει τη ρήτρα στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Συνεπώς, ο ναυλωτής ο οποίος διαχειρίζεται το πλοίο και πληρώνει για τα καύσιμα του πλοίου, σύμφωνα με το συμβόλαιο χρονοναύλωσης, είναι υπεύθυνος για την παροχή και την πληρωμή των allowances.

Από την πλευρά του, ο πλοιοκτήτης πρέπει να ελέγχει τις εκπομπές του πλοίου και να παρέχει τα κατάλληλα δεδομένα στον ναυλωτή. Ο ναυλωτής μεταφέρει τα allowances στον πλοιοκτήτη κάθε μήνα, ενώ, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί, ο πλοιοκτήτης έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις υποχρεώσεις υπό το ναυλοσύμφωνο.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.