Ένωση δυνάμεων για την ψηφιοποίηση του διεθνούς εμπορίου

Ένωση δυνάμεων για την ψηφιοποίηση του διεθνούς εμπορίου

77
Ένωση δυνάμεων για την ψηφιοποίηση του διεθνούς εμπορίου

Η Digital Container Shipping Association (DCSA), ένα μη κερδοσκοπικό group που έχει ως στόχο την περαιτέρω ψηφιοποίηση των τεχνολογικών προτύπων στον κλάδο των containerships, από κοινού με εννέα μεταφορείς-μέλη ανακοίνωσαν πρόσφατα τη σύσταση της συμμαχίας Future International Trade (FIT) μέσω της υπογραφής MoU με τους φορείς και οργανισμούς IMCO, FIATA, International Chamber of Commerce (ICC) και SWIFT.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση σχετικά με τη σημασία κοινών και διαλειτουργικών προτύπων δεδομένων και κοινών νομοθετικών όρων σε διεθνείς δικαιοδοσίες. Ακόμη, στόχος είναι να διευκολυνθεί η αποδοχή και η υιοθέτηση ηλεκτρονικών φορτωτικών (eBL) από ρυθμιστικές αρχές, τράπεζες και ασφαλιστές και να ενοποιηθεί η επικοινωνία μεταξύ αυτών των οργανισμών, των μεταφορέων και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται σε μια διεθνή εμπορική συναλλαγή.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.