«Σαρωτικό» κύμα επενδύσεων σε bulkers, tankers

«Σαρωτικό» κύμα επενδύσεων σε bulkers, tankers

324
«Σαρωτικό» κύμα επενδύσεων σε bulkers, tankers

Στις αγοραπωλησίες πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων εντός του 2021 εστιάζει η πρόσφατη εβδομαδιαία έκθεση της Xclusiv.

Ειδικότερα, τόσο στην dry αγορά όσο και στην wet, το 2021 αποτέλεσε το έτος με τις περισσότερες συναλλαγές την τελευταία δεκαετία. Μέσα στο έτος, 987 bulk carriers και 553 tankers άλλαξαν ιδιοκτήτες βάσει της Xclusiv. Έτσι, κατεγράφη αύξηση 57,17% στις αγοραπωλησίες bulkers και 49,46% στις αγοραπωλησίες tankers, σε σύγκριση με το 2020, οπότε και 628 bulkers και 370 tankers είχαν αλλάξει «χέρια».

Όσον αφορά τα bulk carriers, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν τα πλοία μικρότερου μεγέθους. 257 Handysizes και 214 Supramaxes άλλαξαν ιδιοκτήτες, καταλαμβάνοντας από κοινού ποσοστό 47,72% επί των συνολικών αγοραπωλησιών bulkers του έτους. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 ήταν ίσο με 47,93%, καταδεικνύοντας την ύπαρξη τάσης επενδύσεων σε μικρότερα μεγέθη. Τα πλοία μικρότερου μεγέθους προσφέρουν κάποια πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων το γεγονός πως δύνανται να δέσουν σε περισσότερους λιμένες και να μεταφέρουν μεγαλύτερο εύρος προϊόντων. Έτσι, έχουν πρόσβαση σε περισσότερες διαδρομές και επηρεάζονται λιγότερο από την εποχικότητα.

Επιπλέον, οι επενδυτές έδειξαν προτίμηση σε bulkers ηλικίας 6 έως 10 ετών. Το 45,9% (453 πλοία) των αγοραπωλησιών bulkers αφορούσε πλοία του συγκεκριμένου ηλικιακού εύρους. Η δεύτερη προτιμητέα ηλικιακή ομάδα ήταν εκείνη από 11 έως 15 έτη, με το ποσοστό επί των συνολικών αγοραπωλησιών να διαμορφώνεται στο 24,92% (246 πλοία). Συνεπώς, το 70,82% των αγοραπωλησιών αφορούσε πλοία ηλικίας 6-15 ετών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2020 είχε διαμορφωθεί στο 60,83%.

Παράλληλα, στις αγοραπωλησίες δεξαμενόπλοιων, οι επενδυτές επικεντρώθηκαν σε δεξαμενόπλοια τύπου MR2 και LR2. Από τις 553 αγοραπωλησίες tankers, οι 131 (23,69%) αφορούσαν MR2 tankers και οι 119 (21,52%) LR2 tankers. Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2020 ήταν ίσα με 15,95% και 16,49%. Αναφορικά με τις προτιμητέες ηλικιακές ομάδες, τα περισσότερα δεξαμενόπλοια που άλλαξαν ιδιοκτήτες ήταν ηλικίας 11 έως 15 ετών (220 από τα 553 πλοία: ποσοστό 39,78%) και 16 έως 20 ετών (143 από τα 553 πλοία: ποσοστό 25,86%). Συνεπώς, οι επενδυτές εστιάζουν σε δεξαμενόπλοια μεγαλύτερης ηλικίας και των οποίων το μέγεθος προσφέρει ευελεξία, ενόψει της αναμενόμενης ανάκαμψης των ναύλων.

Τέλος, όπως υπογραμμίζει η Xclusiv, η αυξημένη δραστηριότητα στη second-hand αγορά ίσως αποτελεί απόρροια της αβεβαιότητας όσον αφορά επικείμενους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και συνεπώς του μειωμένου ενδιαφέροντος για νεότευκτα. Την ίδια ώρα υφίστανται περαιτέρω λόγοι που κρατούν μακριά τους επενδυτές των bulkers και των tankers από τα ναυπηγεία, μεταξύ άλλων το γεγονός πως υπάρχουν περιορισμένα slots λόγω των αυξημένων παραγγελιών containerships αλλά και οι αυξημένες τιμές χάλυβα, που επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές ναυπήγησης.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.