Marlink: Η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί συνεργατικά εργαλεία επικοινωνίας

Marlink: Η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί συνεργατικά εργαλεία επικοινωνίας

48
Marlink: Η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί συνεργατικά εργαλεία επικοινωνίας
Ο Tore Morten Olsen, Πρόεδρος της Maritime, Marlink
Ο Tore Morten Olsen, Πρόεδρος της Maritime, Marlink

Η ζήτηση για νέους τρόπους εργασίας θα δώσει ώθηση στην προτυποποίηση και σε μια νέα προσέγγιση στο σχεδιασμό δικτύων, λέει ο Tore Morten Olsen, Πρόεδρος της Maritime, Marlink.

Ο συνδυασμός εμπορικών κινήτρων και ρυθμιστικών παραγόντων ασκεί πίεση στους διαχειριστές σκαφών να αποδεχθούν την ψηφιοποίηση και να ενισχύσουν τη χρήση της πληροφορικής και λειτουργικής τεχνολογίας. Η ναυτιλία υπόκειται σε αυξανόμενες πιέσεις να βελτιώσει την αποδοτικότητά της και παράλληλα να μειώσει τις εκπομπές  της και να ενισχύσει την έκθεση πληροφοριών σε μια ευρύτερη ομάδα ενδιαφερομένων.

Για μια ναυτιλιακή εταιρεία με μεγάλο, μικτό στόλο η πρόκληση είναι παρόμοια με αυτή που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε παγκόσμιος οργανισμός: με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί ένα όλο και πιο απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό σε ένα περιβάλλον όπου η ταχύτητα και η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων των πελατών ενδέχεται να αυξηθούν σχεδόν εκθετικά.

Η ανάγκη να πληρούνται οι τοπικές και παγκόσμιες προδιαγραφές ρύθμισης, πιστοποίησης και συμμόρφωσης είναι επίσης μέρος της εξίσωσης. O διαχειριστής Πληροφορικής του στόλου, παράλληλα με τη συντήρηση του ίδιου του δικτύου, πρέπει να εξετάσει πώς θα προστατεύσει τη μελλοντική λειτουργική αποτελεσματικότητα, παρακολούθηση και έκθεση πληροφοριών.

Η παραδοσιακή προσέγγιση – στην οποία οι διαχειριστές επέλεγαν στοιχεία πληροφορικής με αποσπασματικό τρόπο – συνδυάζοντας λογισμικό και διαδικασίες κατά παραγγελία – έχει φτάσει στο τέλος της και αντικαθίσταται από μια «βιομηχανοποιημένη» προσέγγιση. Η ανάγκη υιοθέτησης συνεργατικών τρόπων εργασίας –εφαρμογές όπως το MS-Teams και το Zoom– σημαίνει τον σχεδιασμό ενός δικτύου και των δομικών στοιχείων του από την αρχή και επίσης την εξέταση μιας λύσης δικτύου ως μία ολοκληρωμένη υπηρεσία για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων των λειτουργιών του στόλου.

Οποιοσδήποτε στόλος, οποιουδήποτε μεγέθους

Η ναυτιλία παραμένει ένας εξαιρετικά κατακερματισμένος κλάδος, αλλά χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενοποιημένων παγκόσμιων παραγόντων. Για τις μεγάλες διαχειρίστριες εταιρείες, η ικανότητα να ανταγωνίζονται και να είναι πιο αποτελεσματικές αυξάνει την ανάγκη ενοποίησης των δραστηριοτήτων τους γύρω από μία μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και χρήση τυποποιημένων συστημάτων.

Όλο και περισσότεροι πλοιοκτήτες λένε «χρησιμοποιούμε το MS-Teams στην ξηρά, θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε και επί του πλοίου», επομένως, ο πάροχος λύσεων πρέπει να βρει τρόπους να το κάνει αυτό. Για έναν μεγάλο παίκτη, οι προκλήσεις έγκεινται στη δημιουργία προτύπων δεδομένων κοινής χρήσης και τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας. Αυτό απαιτεί επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάζονται τα δίκτυα ώστε να υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επιχειρηματικούς στόχους αλλά και τους στόχους ασφάλειας και κανονιστικούς στόχους του ευρύτερου κλάδου.

Για τους μικρότερους παίκτες, η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, ειδικά εάν τα πλοία τους είναι παλαιότερα ή διαφορετικών τύπων και ηλικιών. Επίσης, δεν έχουν ένα σαφές επενδυτικό κίνητρο εάν η χωρητικότητα είναι σε μακροπρόθεσμη ναύλωση, επομένως η διαδικασία είναι εκ φύσεως πιο αργή.

Δεν υπάρχει ωστόσο λόγος να μην επωφεληθούν από τις αλλαγές που συντελούνται. Η Marlink πρόσφατα συνεργάστηκε με μία παραδοσιακή οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία με μικτό στόλο και διαπίστωσε ότι η ηλικία των σκαφών δεν αποτελεί εμπόδιο στην επένδυση σε δορυφορική επικοινωνία VSAT για την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Ο συγκεκριμένος πλοιοκτήτης δοκιμάζει επίσης το MS-Teams για να συνδέσει τα κεντρικά της εταιρείας με τα σκάφη.

Υπάρχουν στοιχεία πληροφορικής και λειτουργικής τεχνολογίας στα δεδομένα που πρέπει να συλλεχθούν και να κοινοποιηθούν. Τα δεδομένα του πλου από τις λειτουργίες πλοήγησης και γέφυρας πρέπει να αναλύονται μαζί με τα δεδομένα από τους αισθητήρες του εξοπλισμού του μηχανοστασίου.

Τα αντλούμενα δεδομένα τροφοδοτούν βελτιώσεις στην απόδοση του πλου και σε έννοιες όπως η ‘απομακρυσμένη πρόσβαση’, καθώς και σε καθιερωμένες διαδικασίες όπως η προγραμματισμένη και η προληπτική συντήρηση. Με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις έκθεσης πληροφοριών να αυξάνονται, έχει επίσης αυξηθεί η ανάγκη απόδειξης της συμμόρφωσης. Οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης, η αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων και η ανάγκη διατήρησης δικτύων πληροφορικής σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αποτελούν τυπικά στοιχεία. Οι ιδιοκτήτες λένε ότι η δυνατότητα να μοιράζονται έγγραφα, εικόνες και δεδομένα σε ένα μέρος καθιστά την εφαρμογή εργαλείων συνεργασίας όλο και πιο ενδιαφέρουσα.

Διευκόλυνση της συνδεσιμότητας και συνεργασίας

Η σύνδεση των μεμονωμένων συσκευών και εξοπλισμών είναι σχετικά εύκολη, αλλά η τάση διατήρησης της συμμόρφωσης, αύξησης της ορατότητας των πελατών και των ενδιαφερομένων – και διατήρησης ενός λειτουργικού πλεονεκτήματος – δημιουργεί έναν βαθμό πολυπλοκότητας που πολλοί διαχειριστές πλοίων συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν μόνοι τους.

Αυτός ο συνδυασμός συνδεσιμότητας και συνεργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω αφού οι απαιτήσεις της ψηφιοποίησης καθιστούν τις λειτουργίες των πλοίων πιο διαφανείς και αυξάνουν την ανάγκη να απομακρυνθούμε από τα εσωτερικά ιδιοταγή συστήματα προς μια βιομηχανοποιημένη προσέγγιση.

Καθώς αυξάνεται η πίεση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα επόμενα χρόνια, η ζήτηση για διαφάνεια θα αυξηθεί περαιτέρω και ταχύτερα από πριν. Η ανάγκη να αποδεικνύεται μια στρατηγική σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης στους ενδιαφερόμενους επεκτείνεται από τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων έως και τις εκθέσεις απόδοσης σε πολλούς βασικούς δείκτες.

Οι απαιτήσεις αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται, επομένως θα αυξηθεί και η συνειδητοποίηση ότι η εξυπνότερη ναυτιλιακή εταιρεία είναι εκείνη που επικεντρώνεται στα φορτία και βασίζεται σε έναν ειδικό για την παροχή της υποδομής που τη διατηρεί συνδεδεμένη και συμμορφούμενη με το κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.