Το υδρογόνο ως ναυτιλιακό καύσιμο στο επίκεντρο νέας κοινοπραξίας

Το υδρογόνο ως ναυτιλιακό καύσιμο στο επίκεντρο νέας κοινοπραξίας

372
Το υδρογόνο ως ναυτιλιακό καύσιμο στο επίκεντρο νέας κοινοπραξίας

Ο τεχνολογικός όμιλος Wärtsilä πρόκειται να συνεργαστεί με τον νηογνώμονα RINA, τις εταιρείες ABB και Helbio, το Νηολόγιο της Λιβερίας καθώς και με μία ακόμα μεγάλη εταιρεία στον τομέα της ενέργειας, προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού μια ενεργειακή λύση που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο υδρογόνο.

Μέχρι σήμερα, η χρήση του υδρογόνου ως ναυτιλιακού καυσίμου προσέλκυε περιορισμένο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και σημαντικά κόστη που σχετίζονται κυρίως με την παραγωγή, τη διάθεση και την αποθήκευση του εν λόγω εναλλακτικού καυσίμου πάνω στα πλοία.

Η καινοτόμος λύση την οποία θα αναπτύξει η νέα κοινοπραξία βασίζεται στη χρήση LNG και ατμού για την παραγωγή υδρογόνου και CO2 πάνω στο πλοίο. Το παραγόμενο υδρογόνο θα μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε ένα μείγμα με καύσιμο LNG, το οποίο θα τροφοδοτεί κινητήρες εσωτερικής καύσης ή κυψέλες καυσίμου, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη αποθήκευσής του πάνω στο πλοίο. Το CO2 θα υγροποιείται και θα παραλαμβάνεται αργότερα από μονάδες αποθήκευσης άνθρακα στη στεριά, ενώ τα δεξαμενόπλοια θα μπορούν να το χρησιμοποιούν ως αδρανές αέριο κατά τη διαδικασία της εκφόρτωσης.

Ο απαραίτητος εξοπλισμός μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί στο κατάστρωμα ενός εμπορικού πλοίου και το εν λόγω σύστημα μπορεί να υποστηρίξει την ομαλή μετάβαση του ναυτιλιακού κλάδου από το LNG στο υδρογόνο, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές τροποποιήσεις στις τεχνολογίες του πλοίου. Παράλληλα, αυξάνοντας σταδιακά την παραγωγή του υδρογόνου, η κατανάλωση ορυκτού μεθανίου θα μειώνεται, περιορίζοντας έτσι και το φαινόμενο της ολίσθησης μεθανίου.

Απώτερος στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη μιας κλιμακούμενης και βιώσιμης λύσης, η οποία θα υπερβαίνει τον περιβαλλοντικό στόχο του IMO για το 2050, επιτυγχάνοντας μείωση της έντασης άνθρακα κατά 70% χωρίς να απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και προσφέροντας στον ναυτιλιακό κλάδο τη δυνατότητα μείωσης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος.

b8057bbf1055a23c_800x800ar

Φωτό: Wartsila

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.