Crontab Cyber: Η Κυβερνοασφάλεια onboard σε πρώτο πλάνο

Crontab Cyber: Η Κυβερνοασφάλεια onboard σε πρώτο πλάνο

115
Crontab Cyber: Η Κυβερνοασφάλεια onboard σε πρώτο πλάνο

Η ταχεία εξέλιξη στη χρήση και την εξάρτηση από τις ψηφιακές (βασισμένες σε μηχανές & πληροφοριακά σύστημα ) και τις τεχνολογίες επικοινωνίας, η πρόοδος στον αυτοματισμό και η δυνατότητα ενοποίησης πολλαπλών ηλεκτρονικών συστημάτων που υποστηρίζουν λειτουργίες διαχείρισης και επιχειρηματικές εφαρμογές καθώς και η τελευταία επίθεση ransomware στη ναυτιλιακή βιομηχανία πιο επίκαιρη από ποτέ, αυξάνει τη σημασία της αντιμετώπισης εγγενών τρωτών σημείων.

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας οι ιδιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι αξιωματούχοι του πλοίου όπως και όλο το πλήρωμά του, να κατανοούν και να εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ανθεκτικότητας, ασφάλειας & συμμόρφωσης στον κυβερνοχώρο που προκύπτουν.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο, αναφέρει ο Γιώργος Παπαϊωάννου τεχνικός διευθυντής της Crontab Cyber «μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ευθύνες τους για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων τους και προς αποφυγή έκτακτων κυρώσεων με αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία και κατ’ επέκταση στην εκάστοτε ναυτιλιακή εταιρεία και το χαρτοφυλάκιο της».

Σε αυτόν τον κατευθυντήριο άξονα εξοικείωσης & συμμόρφωσης η Crontab Cyber στοχεύει στην παροχή άμεσης υποστήριξης στα πλοία των ναυτιλιακών εταιρειών με την ευθύνη της εφαρμογής και διασφάλισης της συμμόρφωσης σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και όλων των ναυτιλιακών οργανισμών, ευθυγραμμισμένη με την IMO MSC.428(98) οδηγία η οποία βρίσκεται σε ισχύ με την κυβερνοενσωμάτωση της εταιρείας στο ετήσιο SMS Doc του εκάστοτε πλοίου/στόλου για το 2021.

Για την επιτακτική αυτή ανάγκη σε ότι αφορά την ρεαλιστική και όχι εικονική τήρηση/συμμόρφωση η Crontab Cyber ενεργοποιεί το πρωτόκολλο άσκησης Cyber Familiarisation OnBoard (Εξοικείωση & τήρηση της Κυβερνοασφάλειας εντός του πλοίου και του πληρώματος).

Μέσω ειδικών πρακτικών λύσεων (Good Computing Practices Implementation plan) παρέχει μία ολοκληρωμένη καταγραφή και έκθεση ετοιμότητας των ΙΤ & ΟΤ υποδομών εντός του πλοίου (Critical Equipment & Inventory on board), μέσα από την ανάπτυξη, παρακολούθηση & ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων για το υπεύθυνο πλήρωμα στην γέφυρα (Roles & Responsibilities on bridge).

Η τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών ενσωματώνονται στο SMS Doc του πλοίου (Cyber Security Procedures & Policies & Cyber Integration to SMS Doc), μέσω της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης ανά ειδικότητα και αρμοδιότητα, με τη δυνατότητα ήπιας αξιολόγησης του πληρώματος μέσω ειδικών ασκήσεων (Cyber Awareness and Training – Cyber Drills).

Εικόνα1

Η 24ωρη υπηρεσία του υπεύθυνου Κυβερνοασφάλειας CySO (Cyber Security Officer) εντός της ναυτιλιακής εταιρείας & στο πλοίο/στόλο εξ’ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία, έρχεται να υποστηρίξει όλα τα νομοθετικά πλαίσια που αφορούν τη θωράκισή της στον κυβερνοχώρο.

Καλύπτοντας όλο το φάσμα των επίσημων προτύπων Κυβερνοασφάλειας του μοτίβου της ΝIST (σε παγκόσμια εμβέλεια), της NIS2/D (ευρωπαϊκής εμβέλειας), του TMSA3 El.13 (σε αμερικάνικη εμβέλεια για τα tankers), όλων των νομοθετικών οδηγιών του ΙΜΟ και άλλων ναυτιλιακών οργανισμών (BIMCO, INTERTANKO, DCSA κ.τ.λ.) η Crontab αναπτύσσει την ολοκληρωμένη της ομπρέλα υπηρεσιών CyberSea (με βάση τα 5 κυβερνοκλειδιά: Identify – Protect – Detect – Respond – Recover), παρέχοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης ρίσκου, ελέγχου ετοιμότητας, συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις, εργαλείου ιχνηλασίας κρίσιμων υποδομών εντός του πλοίου, παροχή τεχνικής ελεγκτικής υποδομής στην εταιρεία σε στεριά (Maintenance 24/7 – RMM & SIEM) όπως & τεχνική συμβουλευτική υποστηρικτική του πλοίου σε έκτακτα Port State Controls & internal audits από ναυτιλιακά MOU’s.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.