ΕU ETS: Oι Ευρωπαίοι εφοπλιστές υπέρ της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

ΕU ETS: Oι Ευρωπαίοι εφοπλιστές υπέρ της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

285
ΕU ETS: Oι Ευρωπαίοι εφοπλιστές υπέρ της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Η ECSA, με ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνει την υποστήριξή της στην αυξημένη κλιματική φιλοδοξία των Βρυξελλών υπό το «Fit for 55», αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική κρίση είναι μία από τις κυριότερες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός ταμείου υπό το EU ETS, με στόχο τη σταθεροποίηση της τιμής άνθρακα. Την ίδια ώρα σημειώνουν ότι τα έσοδα που θα συλλεχθούν υπό το EU ETS θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν οικονομικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και να συμβάλουν στη μείωση της διαφοράς τιμής μεταξύ καθαρότερων και συμβατικών καυσίμων.

Η ECSA στην ανακοίνωσή της αναφέρει επίσης ότι υποστηρίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και συνεπώς να μετακυλιστεί το κόστος του EU ETS στις εταιρείες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις εμπορικές αποφάσεις που εν τέλει επηρεάζουν το επίπεδο εκπομπών CO2 των πλοίων.

«Η εφαρμογή της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει” στη ναυτιλία είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη περαιτέρω αποδοτικών μέτρων και για τη χρήση καθαρών καυσίμων από τον κλάδο. H ECSA υποστηρίζει ότι ο εμπορικός διαχειριστής (του πλοίου) θα πρέπει να αναλάβει τα κόστη του EU ETS. Η νομοθεσία θα πρέπει να απαιτήσει από τις εταιρείες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις αποφάσεις που επηρεάζουν τις εκπομπές CO2 των πλοίων να αναλάβουν τα κόστη που προκύπτουν από την εφαρμογή του EU ETS», σημειώνει ο κ. Σωτήρης Ράπτης, acting Secretary General της ECSA.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.