Τα bulkers στην κορυφή των αγοραπωλησιών πλοίων

Τα bulkers στην κορυφή των αγοραπωλησιών πλοίων

372
Τα bulkers στην κορυφή των αγοραπωλησιών πλοίων

Η πορεία της ναυλαγοράς των bulkers τους πρώτους οκτώ μήνες του 2021 κινήθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα. Ενδεικτικό παράδειγμα της παρούσας κατάστασης, ο BDI, που κατέγραψε υψηλά δεκαετίας. Ακόμη, ο αντίκτυπος της ναυλαγοράς των bulkers στη second-hand αγορά είναι εμφανής, καθώς τα bulkers που άλλαξαν χέρια την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου το 2021 ήταν περισσότερα από το άθροισμα των αντίστοιχων περιόδων τα έτη 2019 και 2020, βάσει δεδομένων της έκθεσης Ιουλίου της VesselsValue.

Οι αγοραπωλησίες bulkers ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και άγγιξαν τις 647, καταλαμβάνοντας το 51% των συνολικών αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν την υπό εξέταση περίοδο. Οι 647 αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν σηματοδότησαν αύξηση 151,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020 (257) και 108% σε σχέση με τα επίπεδα του 2019 (311).

Αγοραπωλησίες Bulkers, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 (αριθμός πλοίων)
Αγοραπωλησίες Bulkers, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019-2020-2021 (αριθμός πλοίων)

Αντιθέτως, οι παραγγελίες bulkers ανήλθαν σε μόλις 102 πλοία, μειωμένες κατά 36% σε σχέση με το 2020 (160 πλοία) και κατά 46% σε σχέση με το 2019 (188 πλοία). Είναι αξιοσημείωτο πως οι αγοραπωλησίες φορτηγών πλοίων ήταν πάνω από έξι φορές περισσότερες από τις παραγγελίες τους την υπό εξέταση περίοδο. Επομένως, οι προσδοκίες για την πορεία της ναυλαγοράς επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό τις παραγγελίες και τις αγοραπωλησίες πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Ειδικότερα, φαίνεται πως είτε υπάρχει η πεποίθηση ότι η ναυλαγορά των bulkers θα επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα δίχως σημαντική αύξηση του στόλου των φορτηγών πλοίων είτε πως το μέλλον της ναυλαγοράς των bulkers αποτελεί εστία αβεβαιότητας. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι πλοιοκτήτες προτιμούν να εκμεταλλευτούν την τωρινή κατάσταση της αγοράς, συμμετέχοντας σε αγοραπωλησίες πλοίων, παρά να επενδύσουν σε νέες ναυπηγήσεις.

Αγοραπωλησίες, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 (αριθμός πλοίων)
Αγοραπωλησίες, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019-2020-2021 (αριθμός πλοίων)

Σε γενικό πλαίσιο, το ποσό που δαπανήθηκε για τις αγοραπωλησίες αυτές ανέρχεται στα $10,207 δισ.

Αγοραπωλησίες, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 (εκατ. USD)
Αξία αγοραπωλησιών, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019-2020-2021 (εκατ. USD)

Επόμενο είναι η άνοδος των αγοραπωλησιών να αντανακλάται και στη συνολική τους αξία. Συγκεκριμένα, αυτή ανήλθε στα $10,207 δισ., αυξημένη κατά 220,8% σε σχέση με εκείνη της ίδιας περιόδου το 2020 ($3,182 δισ.) και κατά 155,4% σε σχέση με το 2019 ($3,997 δισ.).

Αγοραπωλησίες Bulkers, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 (εκατ. USD)
Αξία Αγοραπωλησιών, Περίοδος Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019-2020-2021 (εκατ. USD)

Όσον αφορά τη μέση αξία μιας αγοραπωλησίας bulker (συνολική αξία παραγγελιών/τον αριθμό τους), αυτή κυμάνθηκε στα $15,776 εκατ., 27,4% αυξημένη σε σχέση με το 2020 ($12,381 εκατ.) και 22,7% αυξημένη σε σχέση με το 2019 ($12,852 εκατ.).

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου κατεγράφησαν αλλαγές στις αξίες των bulkers.

Ειδικότερα, τα Capesizes (180.000 DWT) πέντε ετών είδαν την αξία τους να ανεβαίνει κατά 0,1%, ενώ εκείνα των δέκα ετών κατέγραψαν πτώση της αξίας τους κατά 0,3%. Μέσα στον Ιούλιο πωλήθηκαν συνολικά 4 Capesizes, εκ των οποίων τα δύο ήταν μεταξύ 10-15 ετών.

Τα Panamaxes (80.000 DWT) πέντε ετών κατέγραψαν πτώση στην αξία τους κατά 0,2%, μέχρι το πέρας του μήνα, ενώ εκείνα ηλικίας δέκα ετών, αύξηση κατά 1,1%. Τον Ιούλιο πωλήθηκαν συνολικά δέκα Panamax πλοία, εκ των οποίων τα έξι ήταν μεταξύ 10-15 ετών.

Όσον αφορά τα Supramaxes (60.000 DWT) πέντε ετών, η αξία τους μειώθηκε κατά 0,5%, ενώ εκείνη των Supramax πλοίων με ηλικία τα δέκα έτη αυξήθηκε κατά 0,2%. Από τα συνολικά 27 Supramax πλοία που άλλαξαν χέρια μέσα στον Ιούλιο, 11 ήταν 5-10 ετών και 12 ήταν 10-15 ετών.

Τέλος, τα Handysizes κατέγραψαν αύξηση στην αξία τους, ανεξαρτήτως ηλικίας, η οποία κυμάνθηκε από 2,3-5,2%. Από τα συνολικά 19 Handysizes που έλαβαν μέρος στις αγοραπωλησίες του Ιουλίου, πέντε ήταν 0-5 ετών, επτά ήταν 5-10 ετών και έξι ήταν 10-15 ετών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.