Ι. Σαραντίτης: Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να διακατέχεται από μια αυξημένη ευαισθησία...

Ι. Σαραντίτης: Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να διακατέχεται από μια αυξημένη ευαισθησία για την κοινωνία

2062
Ι. Σαραντίτης: Κάθε ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να διακατέχεται από μια αυξημένη ευαισθησία για την κοινωνία

Συνέντευξη του Γιάννη Σαραντίτη, Ιδρυτή της W Marine Ιnc, στον Γιάννη Θεοδωρόπουλο.

O κ. Γιάννης Σαραντίτης μιλά εφ’ όλης της ύλης στα Ναυτικά Χρονικά για τις προοπτικές της ναυλαγοράς των bulkers, τις σύγχρονες απαιτήσεις ενασχόλησης με τη ναυτιλία και τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των ναυτιλιακών κοινοτήτων του ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου. Ο κ. Σαραντίτης σχολιάζει ακόμη τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας που κάθε ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να αναλαμβάνει, αλλά και την κατάσταση στην αγορά ακινήτων σήμερα.

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα χρειάζεται σωστό προγραμματισμό και σταδιακή επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς, που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διασπορά επιχειρηματικού κινδύνου.

Οι συνθήκες της προσφοράς και της ζήτησης ευνοούν τη ναυλαγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου το 2021. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι καταγράφεται αυτή η αξιοσημείωτη άνοδος και πώς βλέπετε να διαμορφώνονται οι ναύλοι έως το τέλος του έτους;

Η ζήτηση για τις μεταφορές πρώτων υλών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου. Πρόσφατα ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα επάνω τις προβλέψεις του για την ανάπτυξή του, στο 5,8% για φέτος και στο 4,4% για το 2022, απόρροια της επανεκκίνησης της οικονομίας και των 2,8 εκατ. εμβολιασμένων. Το γεγονός ότι η επιστήμη προχωρεί με ταχείς ρυθμούς στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στη σταδιακή απομόνωσή της έχει ευεργετικά αποτελέσματα στους ναύλους των φορτηγών πλοίων, αφού εντείνεται η ζήτηση πρώτων υλών. Με γνώμονα τα ανωτέρω και με την παραδοχή των περιορισμένων ναυπηγήσεων, εκτιμώ ότι τα επίπεδα των ναύλων θα διατηρηθούν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα έως το τέλος της χρονιάς.

Θεωρείτε ότι οι τύποι bulkers μεσαίας χωρητικότητας μπορούν να εξασφαλίσουν ένα σταθερό ισοζύγιο ναύλων για μια ναυτιλιακή επιχείρηση μεσαίου μεγέθους που συχνά βάλλεται από τις διακυμάνσεις της αγοράς;

Τα φορτηγά πλοία μεσαίου μεγέθους έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω των διαστάσεών τους, που τα καθιστά ικανά να προσεγγίζουν περισσότερους λιμένες, αλλά και της μεγαλύτερης γκάμας φορτίων που μεταφέρουν. Τα πλοία με αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν πιο συντηρητική επενδυτική προσέγγιση.

Το 2021 καταγράφεται μια σημαντική αύξηση στις αγοραπωλησίες second-hand bulk carriers. H second-hand αγορά αποτελεί μια ελκυστικότερη επιλογή έναντι των παραγγελιών νεότευκτων εν μέσω σημαντικών προκλήσεων για τον κλάδο;

Ενόψει των διλημμάτων που τίθενται για καθαρά τεχνικούς λόγους (όπως είναι η οριοθέτηση των εκπομπών αερίων ή η επιλογή του καυσίμου που πρόκειται να επιλεγεί για την πρόωση των μηχανών των πλοίων), όπως και των περιορισμών στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, η διάθεση για την παραγγελία νεότευκτων φορτηγών πλοίων παραμένει ισχνή. Η επιλογή αγοράς second-hand πλοίων τους τελευταίους μήνες του 2020 και τους πρώτους μήνες της τρέχουσας χρονιάς αποτέλεσε εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία. Πλέον είμαι επιφυλακτικός, καθότι οι αξίες τους έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Σημαντικός αριθμός αναλυτών και ναυτιλιακών οικονομολόγων υποστηρίζουν ότι στο κοντινό μέλλον οι εταιρείες διαχείρισης μικρού αριθμού πλοίων δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο ενδεδειγμένος αριθμός πλοίων προκειμένου μια εταιρεία διαχείρισης bulkers να εξασφαλίζει μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας και συνεπακόλουθα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα;

Είναι γεγονός ότι οι απαιτήσεις στη διαχείριση των πλοίων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι μια εταιρεία που διαχειρίζεται λιγότερα από οκτώ πλοία είναι δύσκολο να αντεπεξέλθει ανταγωνιστικά στις αυξημένες αυτές απαιτήσεις, λόγω του υπερβάλλοντος κόστους και της δυσκολίας επίτευξης οικονομιών κλίμακας σε πολλούς τομείς.

Ανήκετε στη νεότερη γενιά σύγχρονων επιχειρηματιών στον χώρο της ναυτιλίας. Θεωρείτε ότι η θάλασσα αποτελεί ακόμα και σήμερα μια ελκυστική επενδυτική επιλογή; Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αρκετοί επενδυτές που εισήλθαν στον ναυτιλιακό στίβο, χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις ή εμπειρίες, δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς;

Η ναυτιλιακή δραστηριότητα χρειάζεται σωστό προγραμματισμό και σταδιακή επένδυση των διαθέσιμων κεφαλαίων σε διαφορετικές συνθήκες αγοράς, που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διασπορά επιχειρηματικού κινδύνου. Χρειάζεται συνεχή εγρήγορση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες, και αυτό συνεπάγεται έμπειρο και ικανό προσωπικό. Η επένδυση πρέπει να είναι μακροχρόνια και απαιτεί πολλές φορές οικονομική υποστήριξη από εμάς τους πλοιοκτήτες, κάτι το οποίο πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με κάποιους που προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, ιδίως όταν κινούνται με γνώμονα και μόνο την επίτευξη γρήγορων αποδόσεων.

395912

Η πρόσφατη κοινή ανακοίνωση της ΕΕΕ και της Ένωσης Σουηδών Εφοπλιστών δημιουργεί πλέον την αίσθηση ότι οι ναυτιλιακοί οίκοι έχουν περισσότερα σημεία σύγκλισης παρά διαφοροποίησης. Από την εμπειρία σας, σε ποια ζητήματα μπορούν οι ναυτιλιακές κοινότητες του ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου να συνεργαστούν;

Η συνεργασία των ναυτιλιακών κοινοτήτων επιβάλλεται για την προστασία κοινών στόχων, πάντοτε σε σύμπλευση με τις κατευθύνσεις διεθνών οργανισμών, όπως ο ΙΜΟ. Αντιμετωπίζουμε κοινούς κινδύνους και προκλήσεις, όπως το καίριο πρόβλημα της επάνδρωσης των πλοίων και της δυσκολίας εύρεσης κατάλληλων ναυτικών, αλλά και προβλήματα αποσυντονισμού, όπως η διαφορετική προσέγγιση για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ ΕΕ, του ΙΜΟ και άλλων οργανισμών και καμιά φορά επιφέρουν το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκώμενο. Η ναυτιλία χρειάζεται κοινή πολιτική για καίρια θέματα και επιβάλλεται να γίνει προσπάθεια σύγκλισης, μιας και οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.

Η W MARINE αναλαμβάνει πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας. Με ποια κριτήρια επιλέγετε να υποστηρίξετε δράσεις με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο;

Η W MARINE, όπως και κάθε ναυτιλιακή εταιρεία, οφείλει να διακατέχεται από μια αυξημένη ευαισθησία για την κοινωνία, κατά τη διάρκεια του μεταφορικού έργου που εκτελεί. Από τις κύριες πολιτικές της εταιρείας είναι αυτή της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπου λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συνθήκες διαβίωσης και τον χώρο εργασίας των ναυτικών, όπου φροντίζουμε να υπερέχει η ασφάλεια και να προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εγκαταστάσεις. Σε επίπεδο κοινωνικής προσφοράς, υποστηρίζουμε συλλογικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανακούφιση συμπολιτών μας, όπως οι δράσεις της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ που επιμελείται η ΕΕΕ, αλλά και μέσω οικονομικής ενίσχυσης ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων αλληλεγγύης. Πιστεύουμε επίσης στην ευγενή άμιλλα του αθλητισμού και υποστηρίζουμε δύο Έλληνες αθλητές που πρόκειται να διαγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Βλέπετε να διαφοροποιείται το επιτυχημένο μοντέλο διοίκησης των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών που εφάρμοσαν οι προηγούμενες γενιές εν μέσω των νέων ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων;

Η εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει στην αρτιότερη και πιο άμεση ενημέρωση των δρώμενων πάνω σε ένα πλοίο, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων και εξουσιών από το πλοίο στο προσωπικό ξηράς ενέχει αρκετούς κινδύνους και δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται αβίαστα και χωρίς σχέδιο. Το μοντέλο διαχείρισης των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών βασίζεται σε πυλώνες ναυτοσύνης, εγρήγορσης, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του σε βάθος χρόνου.

Ο όμιλός σας έχει εισέλθει δυναμικά και στην αξιοποίηση ακινήτων. Ποια είναι η κατάσταση της αγοράς σήμερα και σε ποιες περιοχές βλέπετε ότι αναπτύσσεται μεγάλη επενδυτική ζήτηση;

Η εταιρεία μου W REAL ESTATE δραστηριοποιείται στον χώρο των ακινήτων από το 2005. Το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της αποτελείται από εμπορικά ακίνητα, με αξιόπιστους μισθωτές, καθώς και από σειρά τουριστικών ακινήτων σε ελληνικά νησιά και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές. Θεωρώ πως οι πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες σε επιλεγμένες περιοχές παρουσιάζουν και τώρα, αλλά και για τα επόμενα χρόνια, μεγάλη ζήτηση και θα αποδώσουν σημαντικές υπεραξίες.

H συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο τεύχος Αυγούστου 2021, σελ. 42.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.