Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ σε νέα τροχιά

Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ σε νέα τροχιά

55
Το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ σε νέα τροχιά

Ο EUSPA γίνεται επίσημα ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, σηματοδοτώντας το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ.

Βασιζόμενος στην κληρονομιά του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, ο EUSPA θα αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες προκειμένου να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και για την οικονομία της ΕΕ.

Τι έχει αλλάξει;

Δυνάμει του νέου κανονισμού για το διαστημικό πρόγραμμα, η εντολή του EUSPA θα περιλαμβάνει πλέον:

• αυξημένες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους·

• τη διαπίστευση ασφάλειας για όλες τις συνιστώσες του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ και τη λειτουργία του κέντρου παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo, μαζί με την επιχειρησιακή ασφάλεια.

• τον συντονισμό του προγράμματος κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών (GOVSATCOM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλες εμπλεκόμενες οντότητες.

• την ανάπτυξη next-level αγορών και την προώθηση της καινοτομίας βάσει των προγραμμάτων Galileo, EGNOS και, πλέον, του COpernicus, μέσω της μόχλευσης χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως τα Fundamental Elements και Horizon Europe.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται επίσης να αναθέσει στον Οργανισμό και άλλα καθήκοντα στο
μέλλον.

Το πρώτο ολοκληρωμένο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ

«Οι οικονομίες, η κοινωνία και η ασφάλειά μας εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από το διάστημα. Η Ευρώπη έχει απίστευτες ευκαιρίες μπροστά της, οι οποίες δεν μπορούν να χαθούν. Με τη δημιουργία του EUSPA, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την απόδοση της επένδυσης που γίνεται από τους πολίτες της στο διαστημικό της πρόγραμμα, ενισχύοντας τη συνεισφορά τους στις προτεραιότητες της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί κατά κύριο λόγο μέσω της μόχλευσης συνεργειών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων του προγράμματος (Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM) ιδίως της πλοήγησης, της γεωσκόπησης και των ασφαλών επικοινωνιών, για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων», όπως ανέφερε ο εκτελεστικός διευθυντής του EUSPA, Rοdrigο da Costa.

«Ο νέος Οργανισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαπίστευση της ασφάλειας του συνόλου των πτυχών του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ. Η διασφάλιση μιας αποδεκτής ανάληψης κινδύνων για τις διάφορες συνιστώσες είναι σημαντική για την προστασία, την ασφάλεια και την αυτονομία της Ένωσης και των κρατών μελών της. Τα κράτη μέλη, υπό την ιδιότητά τους ως Αρχή Διαπίστευσης Ασφαλείας του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ, ασκούν από κοινού την εν λόγω αρμοδιότητα με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας για το σύνολο των συνιστωσών», δήλωσε ο Bruno Vermeire, πρόεδρος του συμβουλίου διαπίστευσης ασφαλείας του EUSPA.

Με τη σημαντική συνεισφορά του EUSPA, το νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ εξασφαλίζει μια εξορθολογισμένη προσέγγιση της ανάπτυξης και της αξιοποίησης των δορυφορικών συστημάτων της ΕΕ. Αυτό θα αποτελέσει εγγύηση για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας και της ασφάλειας των υποδομών και συστημάτων του προγράμματος, εδραιώνοντας έτσι την παρουσία της ΕΕ στο διάστημα. Με τον τρόπο αυτό παγιώνονται τα εμβληματικά προγράμματα Galileo/EGNOS και Copernicus, υποστηρίζεται η υλοποίηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ, ιδίως η Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση. Παράλληλα ενισχύεται η προσαρμοστικότητα της Ευρώπης, η προστασία και ασφάλεια των πολιτών της ενώ, ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπως η διασφάλιση της συνδεσιμότητας.

«Ο EUSPA θα διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην υλοποίηση του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ και θα κάνει τις διαστημικές φιλοδοξίες της ΕΕ πραγματικότητα», κατέληξε
ο εκτελεστικός διευθυντής του νέου Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα, Rodrigo da Costa.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.