Η ΟΝΕ δημιουργεί νέο Τμήμα Πράσινης Στρατηγικής

Η ΟΝΕ δημιουργεί νέο Τμήμα Πράσινης Στρατηγικής

76
Η ΟΝΕ δημιουργεί νέο Τμήμα Πράσινης Στρατηγικής

H εταιρεία τακτικών γραμμών Ocean Network Express (ONE), που αποτελεί μια κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών “K” Line, ΜΟL, NYK, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου Τμήματος Πράσινης Στρατηγικής, το οποίο θα υπάγεται στη Διεύθυνση Προϊόντων και Δικτύων της εταιρείας. Το νέο τμήμα στελεχώνεται τόσο από πάγιο προσωπικό όσο και από συνεργάτες, όλοι εκ των οποίων εξειδικεύονται στα σχετικά επιχειρησιακά αντικείμενα του εν λόγω πεδίου.

Ως η έκτη μεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά τακτικών γραμμών στον κόσμο, η ΟΝΕ έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ενσωμάτωση της βιωσιμότητας εντός της ευρύτερης επιχειρησιακής στρατηγικής της καθώς και στους στόχους της.

Για την αποσαφήνιση του τι σημαίνει βιωσιμότητα για την εταιρεία, έχουν καθοριστεί τέσσερις τομείς προτεραιότητας: 1) Περιβάλλον, 2) Κοινωνία, 3) Διακυβέρνηση και 4) Λειτουργική Αρτιότητα.

Το νεοσυσταθέν τμήμα Πράσινης Στρατηγικής θα καθοδηγήσει την εταιρεία στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας μέσα από τη στενή συνεργασία με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός του Οργανισμού, ούτως ώστε να αναπτυχθούν συλλογικά καλύτερες συνέργειες. Επιπροσθέτως, το νέο τμήμα θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει στρατηγικές έτσι ώστε η ΟΝΕ να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα κλαδικά και διεθνή πρότυπα και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι η εταιρεία βρίσκεται στην πρωτοπορία της πράσινης σκέψης στους τομείς της ναυτιλίας και των logistics, προκειμένου τελικά να αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο.

Τέλος, με τη δημιουργία του εν λόγω τμήματος και την αναδιοργάνωση των εσωτερικών πόρων, η ΟΝΕ καταδεικνύει την ξεκάθαρη δέσμευσή της στην προσπάθεια απεξάρτησης από τον άνθρακα και στη δημιουργία ενός πιο πράσινου μέλλοντος.

Φωτό:  Cole Langton/ Unsplash

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.