METIS: Η πρώτη εφαρμογή για την πρόβλεψη της απόδοσης των πλοίων σχετικά...

METIS: Η πρώτη εφαρμογή για την πρόβλεψη της απόδοσης των πλοίων σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και τα Poseidon Principles

183
METIS: Η πρώτη εφαρμογή για την πρόβλεψη της απόδοσης των πλοίων σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων και τα Poseidon Principles

Η METIS Cyberspace Technology επεκτείνει τη λειτουργικότητα της ολοκληρωμένης πλατφόρμας συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης της απόδοσης των πλοίων που διαθέτει στο cloud, και προσφέρει στη ναυτιλία την πρώτη εφαρμογή για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της απόδοσης των πλοίων, ως προς τις εκπομπές αερίων ρύπων, και τη συσχέτιση τους με τους όρους εξυπηρέτησης χρέους για πλοία που χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τα Poseidon Principles.

Με στόχο την παροχή κινήτρων για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη θάλασσα, τα Poseidon Principles διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μέσω του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα συνδέουν τους όρους δανεισμού με τους στόχους του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2050. Είκοσι (20) ιδρύματα έχουν συνυπογράψει, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 150 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε δάνεια – περισσότερο από το ένα τρίτο της παγκόσμιας χρηματοδότησης της ναυτιλίας. Η αξιολόγηση του κατά πόσον τα πλοία αξίζουν περαιτέρω επενδύσεις για να συμβαδίζουν με τον δείκτη απόδοσης (AER) στον οποίο θα στηρίζονται οι αρχές θα είναι καίριας σημασίας, αν και μέχρι σήμερα, δεν έχουν τεθεί οι ακριβείς στόχοι.

Ο Σεραφείμ Κατσικάς, Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της METIS αναφέρει ότι πρόκειται για την πρώτη εξειδικευμένη μεθοδολογία που επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες να προβλέπουν εάν θα είναι πιο συμφέρον να προβούν σε επενδύσεις για τα πλοία τους, να κάνουν αλλαγές στο προφίλ λειτουργίας τους ή να προχωρήσουν σε αντικατάσταση τους ως απάντηση στο νέο πλαίσιο. Ο νέος τρόπος παρακολούθησης των εκπομπών που προσφέρει η METIS μπορεί να δώσει στους ιδιοκτήτες, ανάλογα με την απόδοση που επιτυγχάνουν, μια εικόνα για την αντίστοιχη μείωση ή αύξηση που προβλέπεται στο κόστος δανεισμού τους.

«Ο ιδιοκτήτης έχει στη διάθεση του στοιχεία για την τυπική απόκλιση κάθε πλοίου από τον στόχο του με βάση το AER και στη συνέχεια μπορεί να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των επενδύσεων ή των λειτουργικών οδηγιών στο συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του ανεξόφλητου χρέους», λέει ο Σ. Κατσικάς. “Οι υπολογισμοί αυτοί εκτός από την πρόβλεψη για το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους προσφέρουν επίσης αξιολόγηση της βιώσιμης διάρκειας ζωής του πλοίου στο νέο πλαίσιο περιορισμού των εκπομπών”.

Οι αλγόριθμοι της λύσης βασίζονται σε δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικά σήματα, ανάλογα με το πλοίο και αξιοποιούν δεδομένα πολλών χιλιάδων σημείων, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση παρέχουν εξαιρετική λεπτομέρεια για τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και συμπεριφοράς κάθε πλοίου ξεχωριστά. Σήμερα, πάνω από 250 πλοία χρησιμοποιούν την πλατφόρμα cloud της METIS, η οποία συνδυάζει την αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων με ανάλυση υψηλού επιπέδου για διαχειριστές στόλου, τμήματα ναύλωσης και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών.

«Έχουμε βασιστεί στην υποδομή της METIS, αντλώντας σήματα από το πλοίο και από εξωτερικές πηγές για να δημιουργήσουμε την πλέον δομημένη διαδικασία και να παρέχουμε αξιόπιστο υπολογισμό των σχετικών δεικτών που απαιτούνται από τα Poseidon Principles», λέει ο Κατσικάς. “Μετά την πρόσφατη λειτουργικότητα με την οποία προσφέρουμε την παρακολούθηση της απόδοσης πλοίων σε σχέση με τα ναυλοσύμφωνα, ανακοινώνουμε μια ακόμα λειτουργικότητα που θα ταράξει τα νερά στην αγορά της ναυτιλίας. Ήδη, σε μια πιλοτική εφαρμογή του συστήματος ένας ιδιοκτήτης μπόρεσε να δει ξεκάθαρα ότι για κάποια από τα πλοία του θα απαιτείτο να γίνουν άμεσες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων ενώ για δύο συγκεκριμένα πλοία θα έπρεπε να δρομολογηθούν διαδικασίες πώλησης και αντικατάστασης.»

Επιπλέον, μια εταιρεία που δεν πετυχαίνει τους στόχους της στο AER για κάποια πλοία μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της METIS για να εντοπίσει τα σημεία τα οποία επηρεάζουν σημαντικά καθώς και τον αντίκτυπο τους στην απόδοση των πλοίων αυτών, λέει ο Σ. Κατσικάς. Στην επόμενη φάση, η πλατφόρμα της METIS θα προσθέσει και την πολύ χρήσιμη δυνατότητα ανάλυσης και πρόβλεψης βάσει σεναρίων.

« Οι τεχνικές μηχανικής μάθησης που υλοποιεί η METIS εκπαιδεύουν αυτόματα τα μοντέλα κάθε μήνα ενώ τα αξιολογούν και κάθε επτά ημέρες, ώστε να έχουμε κάθε στιγμή την πιο ενημερωμένη και έγκυρη συσχέτιση μεταξύ καιρού, ρύπανσης γάστρας, χρήσης ενέργειας, αποδοτικότητας καυσίμου και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα είναι ανεκτίμητο ως προς την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών, την ανάλυση σε επίπεδο ταξιδιού, τη γενικότερη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και τη διόρθωση σφαλμάτων.»

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.