ΒWMS: Νέα πιστοποίηση για την Techcross ECS

ΒWMS: Νέα πιστοποίηση για την Techcross ECS

98
ΒWMS: Νέα πιστοποίηση για την Techcross ECS

Στις 7 Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξέδωσε πιστοποιήσεις IMO BWMS CODE για τρεις τύπους BWMS, ένας από τους οποίους είναι το Techcross ECS. Αυτή η πιστοποίηση ανήκει στον ίδιο τύπο με αυτόν που εκδόθηκε από τoν νορβηγικό νηογνώμονα DNV GL τον περασμένο Φεβρουάριο για το ECS-HCYHLOR, έναν άλλο τύπο BWMS που αναπτύχθηκε από την Techcross. Με την έκδοση της κορεατικής πιστοποίησης, όλα τα προϊόντα Techcross BWMS που χρησιμοποιούν τεχνολογίες άμεσης και έμμεσης ηλεκτρόλυσης είναι εξοπλισμένα με πιστοποιήσεις IMO BWMS CODE.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης BWMS CODE, το σύστημα πρέπει να υποβληθεί στις ίδιες δοκιμές εδάφους, σκάφους και περιβάλλοντος, όπως και για τις συμβατικές επίσημες πιστοποιήσεις. Σε αντίθεση με την προηγούμενη πιστοποίηση IMO G8, το BWMS CODE διαθέτει μια νέα κατηγορία που ονομάζεται Περιορισμός Σχεδιασμού Συστήματος (System Design Limitation ‒ SDL). Αυτή η κατηγορία καθορίζει την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος. Η Techcross ECS μείωσε τον χρόνο διατήρησης γλυκού νερού από 48 ώρες (όπως αναφέρεται στην προηγούμενη επίσημη πιστοποίηση USCG) σε 23 ώρες. Επιπλέον, το σύστημα βελτίωσε επιτυχώς τη θερμοκρασία λειτουργίας κατά περισσότερο ή ίσο με -2℃ και επίσης βελτίωσε την αλατότητα σε 1 PSU.

Με τη νομοθεσία για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος να θεσπίζεται για πρώτη φορά το 2004 και να τροποποιείται διεξοδικά το 2018, όλα τα BWMS που εγκαταστάθηκαν σε πλοία στις 28 Οκτωβρίου 2020 ή μετά από αυτή την ημερομηνία πρέπει να λάβουν πιστοποίηση BWMS CODE. Με την επίσημη έγκριση USCG που ελήφθη το 2018 και τη νέα πιστοποίηση BWMS CODE, τα προϊόντα Techcross μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς σε όλα τα λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Εκπρόσωπος πωλήσεων της Techcross εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας ότι αυτή η πιστοποίηση «ενίσχυσε το ποσοστό επιτυχίας του έργου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, γεγονός το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας για το 2020».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.