Στις συνδυασμένες μεταφορές επενδύει το λιμάνι της Μασσαλίας

Στις συνδυασμένες μεταφορές επενδύει το λιμάνι της Μασσαλίας

99
Στις συνδυασμένες μεταφορές επενδύει το λιμάνι της Μασσαλίας

Οι λιμενικές Αρχές της Μασσαλίας και του Στρασβούργου ήρθαν σε συμφωνία προκειμένου να ενισχύσουν τις συνδέσεις συνδυασμένων μεταφορών (θαλάσσιες, ποτάμιες και σιδηροδρομικές) που εξυπηρετούν την ενδοχώρα του άξονα βορρά-νότου της Γαλλίας.

Η εν λόγω συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 4 Φεβρουαρίου, θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής: 1) ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου, 2) συνεργασία για την βελτίωση της λειτουργικής στρατηγικής, 3) εξωστρέφεια μέσω κοινών δράσεων και 4),έρευνα και καινοτομία σε θέματα όπως η απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το περιβάλλον.

Να σημειωθεί ότι το λιμάνι της Μασσαλίας αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο στην Μεσόγειο με την διακίνηση φορτίων του να ανέρχεται το 2018 στους 81 εκατ. τόνους. Από την άλλη, στο Στρασβούργο βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμιο λιμάνι της Γαλλίας και η μέση ετήσια διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ανέρχεται στα 420.000 TEUs.