Υπέρ της συμφωνίας Brexit η ECSA

Υπέρ της συμφωνίας Brexit η ECSA

64
Υπέρ της συμφωνίας Brexit η ECSA

Ο θεσμικός φορέας των ευρωπαϊκών εφοπλιστικών ενώσεων (ECSA) χαιρετίζει το σχέδιο για τη συμφωνία του Brexit που επιτεύχθηκε στις 14 Νοεμβρίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την βρετανική κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA, μέσα από την συμφωνία μπόρεσε να διευθετηθεί η κύρια προτεραιότητα της ECSA η οποία αφορούσε ένα εμπόριο δίχως τριβές.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή στα τέλη του 2020, οι ηγέτες των χωρών της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να σχεδιάσουν προσεκτικά τις κινήσεις τους για την μείωση ενδεχόμενων προστριβών.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η ECSA έχει επιστήσει την προσοχή σε ορισμένα σημεία ως προς την διαδικασία διαπραγματεύσεων για το Brexit, μεταξύ άλλων στις ανεμπόδιστες θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ην. Βασιλείου και Ε.Ε. και στην ελεύθερη κυκλοφορία των ναυτικών και των επιβατών.