Επιδοτήσεις άνευ προηγουμένου για την γαλάζια ανάπτυξη;

Επιδοτήσεις άνευ προηγουμένου για την γαλάζια ανάπτυξη;

107
Επιδοτήσεις άνευ προηγουμένου για την γαλάζια ανάπτυξη;

Στις 7 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το «Horizon Europe», το οποίο αποτελεί το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης, Έρευνας και Καινοτομίας για την περίοδο 2021- 2027. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος ανέρχεται σε 97,6 δις ευρώ, αποτελώντας ενδεχομένως το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης και έρευνας που έχει σχεδιαστεί ποτέ.

Το «Horizon Europe» βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πυλώνας Ι ονομάζεται Ανοιχτή Επιστήμη, ο πυλώνας ΙΙ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και ο πυλώνας ΙΙΙ Ανοιχτή Καινοτομία. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την υποστήριξη έρευνας σε ορισμένες «κοινωνικές προκλήσεις» όπως οι καθαρές μεταφορές. Τα προτεινόμενα  Clusters  του δεύτερου πυλώνα είναι 1) η υγεία, 2) οι ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, 3) οι ψηφιακές τεχνολογίες & η βιομηχανία, 4) το κλίμα, η ενέργεια και η κινητικότητα/μεταφορές και 5) τα τρόφιμα και οι φυσικοί πόροι.

Δεδομένων των παραπάνω, ο κ. Christophe Tytgat, γενικός γραμματέας της SEA Europe, δήλωσε ότι η Sea Europe χαιρετίζει τη νέα πρόταση της Ε.Ε. καθώς συμβάλει στην προώθηση της βιωσιμότητας στις θαλάσσιες μεταφορές, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της γαλάζιας ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.