Σε χαμηλά επίπεδα η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας

Σε χαμηλά επίπεδα η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας

83
Σε χαμηλά επίπεδα η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας

Η οικονομία τόσο των χωρών της Ευρωζώνης (19 μέλη) όσο και αυτών της Ε.Ε. ( 28 μέλη) αναπτύχθηκε -σε όρους προσαρμοσμένου ΑΕΠ- κατά 0,4% κατά το β’ τρίμηνο του έτους συγκριτικά με το α΄τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Μεταξύ των κρατών- μελών της Ε.Ε. η Μάλτα παρουσίασε κατά το β’ τρίμηνο του έτους την μεγαλύτερη ανάπτυξη (+1,9%), συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ακολούθησαν η Εσθονία (+1,4%) και η Ρουμανία (+1,4%). Από την άλλη πλευρά, την χαμηλότερη ανάπτυξη κατέγραψαν η Δανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιταλία καθώς όλες παρουσίασαν σε τριμηνιαία βάση ανάπτυξη 0,2% όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα:

 γρεσ

Παράλληλα σε ετήσια βάση το ελληνικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε 1,8% κατά το β’ τρίμηνο του έτους (σε σχέση με το 2,5% του α’ τριμήνου) όταν κατά μέσο όρο η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη ήταν 2,1%. Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης μόνο η Δανία (0,6%), η Ιταλία (1,2%) και η Γαλλία (+1,7) κατέγραψαν χαμηλότερη ανάπτυξη του ΑΕΠ τους σε ετήσια βάση.