Αρ. Πίττας: δημιουργεί spin-off για τα drybulks της Euroseas

    421
    Αρ. Πίττας: δημιουργεί spin-off για τα drybulks της Euroseas

    Η Euroseas Ltd., ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία πλοίων μεταφοράς ξηρών φορτίων και containers, ανακοίνωσε την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 ότι ολοκλήρωσε τη διαφοροποίηση του στόλου πλοίων ξηρού φορτίου της με τη δημιουργία νέας spin-off εταιρείας με την ονομασία ΕuroDry Ltd. Παράλληλα οι μετοχές της EuroDry Ltd. ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο NASDAQ.

    Ο Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και CEO της Eurodry δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανεξαρτητοποίηση του στόλου πλοίων ξηρού φορτίου σε μια ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία, την EuroDry Ltd. H EuroDry Ltd. θα εστιάσει στον κλάδο των Ultramax και Kamsarmax με ένα στόλο του οποίου ο μέσος όρος ηλικίας δεν θα ξεπερνά τα 9 χρόνια. Παράλληλα ευελπιστούμε ότι η στρατηγική μας και τα αναπτυξιακά μας σχέδια θα επιτρέψουν στην EuroDry να διαπραγματεύεται στα 16 με 18 δολάρια ανά μετοχή».

    Τέλος να τονιστεί ότι ο στόλος της EuroDry αποτελείται από έξι πλοία: τρία panamax, δύο kamsarmax και ένα ultramax.