Ελπίδα και συγκρατημένη αισιοδοξία για την παγκόσμια ναυλαγορά

Ελπίδα και συγκρατημένη αισιοδοξία για την παγκόσμια ναυλαγορά

198
Ελπίδα και συγκρατημένη αισιοδοξία για την παγκόσμια ναυλαγορά

Οι υψηλότερες προσδοκίες των 3,5 τελευταίων ετών έχουν καταγραφεί για το μέλλον της ναυτιλίας, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη συμβουλευτική εταιρεία Moore Stephens σε πλοιοκτήτες, διαχειριστές, ναυλομεσίτες και ναυλωτές για την περίοδο Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου 2017. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες με επιστημονική μεθοδολογία σχετικά με το επίπεδο των θετικών προσδοκιών που έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη της ναυτιλίας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, τα αποτελέσματα εκ των οποίων συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες από προηγούμενη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2017.

Οι τελικές μετρήσεις εκτείνονταν σε μία κλίμακα από 1 (αρνητικές προσδοκίες) έως 10 (θετικές προσδοκίες).

Σε ό,τι αφορά τους ναυλωτές, οι θετικές τους προσδοκίες αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό από 4,7 σε 7,7 ενώ οι προσδοκίες των πλοιοκτητών μειώθηκαν από 6,5 σε 6,4. Επιπλέον, οι προσδοκίες των ναυλομεσιτών παρέμειναν στο 6,3.

Αναφορικά με συγκεκριμένες γεωγραφικές αγορές, οι προσδοκίες στην Ασία μειώθηκαν από 6,4 την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου 2017 σε 5,7 την περίοδο Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου 2017, ενώ σταθερά επίπεδα σημειώθηκαν σε Ευρώπη (6,3) και Βόρεια Αμερική (5,8).

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα οι συμμετέχοντες να προβούν σε επενδύσεις τους επόμενους 12 μήνες, αυτή μειώθηκε από 5,4 σε 5,3. Ωστόσο οι προσδοκίες των ναυλωτών σε επενδύσεις σημείωσαν αύξηση από 4,0 σε 6,2.

Παρά το γεγονός ότι οι προσδοκίες σε επενδύσεις έχουν σημειώσει μείωση, αρκετοί συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την πεποίθησή τους για σύντομη ανάκαμψη της παγκόσμιας ναυτιλίας, ιδιαίτερα στην αγορά των bulkers.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ζήτησης, το 23% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι η ζήτηση αποτελεί τον κύριο παράγοντα που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την επίδοση των πλοίων τους επόμενους 12 μήνες και ακολουθεί ο ανταγωνισμός και τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Αναφορικά με τις προσδοκίες για ανοδική πορεία των ναύλων τους επόμενους 12 μήνες για τις κύριες αγορές (δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλοία ξηρού φορτίου), παρατηρείται μια μικρή μείωση σε σχέση με τις προσδοκίες την περίοδο Ιουνίου- Αυγούστου 2017.

Συγκεκριμένα, στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, το 44% των συμμετεχόντων αναμένει στο μέλλον υψηλότερους ναύλους, σε αντίθεση με το 45% της προηγούμενης έρευνας, ενώ το ποσοστό των συμμετεχόντων που αναμένει μείωση των ναύλων έχει μειωθεί επίσης από 14% σε 13%.

Στην αγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου, το 50% των συμμετεχόντων αναμένει αύξηση των ναύλων, ενώ το 12% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι θα σημειωθεί μείωση των ναύλων στην εν λόγω αγορά.

Στην αγορά των εμπορευματοκιβωτίων, το ποσοστό των συμμετεχόντων που αναμένει αύξηση των ναύλων μειώθηκε από 40% σε 36%, ενώ το 15% αυτών αναμένει μείωση των ναύλων.

Ο κ. Richard Greiner, Partner της Moore Stephens, ανέφερε ότι η μειωμένη ναυπηγική δραστηριότητα συμβάλει στη μείωση της ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης, γεγονός που θα αντικατοπτριστεί σε πιο βελτιωμένους ναύλους. Όπως τόνισε ο ίδιος «η ανάκαμψη στη ναυτιλία δεν έχει πλήρως επιτευχθεί, όμως το 2017 μπορεί να θεωρηθεί ως το έτος στο οποίο σταμάτησε η καθοδική πορεία της ναυλαγοράς».

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/STEPHEN MORRISON

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.