Στροφή προς τα πλοία του μέλλοντος

Στροφή προς τα πλοία του μέλλοντος

365
Στροφή προς τα πλοία του μέλλοντος

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του «LNG Forecaster» η οποία δημοσιεύεται από την Drewry, ο συνολικός στόλος των Πλωτών Μονάδων Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης (FSRUs) έχει αυξηθεί κατά 20% την τελευταία πενταετία. Προς το παρόν 24 τέτοιες μονάδες λειτουργούν παγκοσμίως, οι οποίες διαθέτουν ικανότητα επεξεργασίας 82 εκατ. τόνων ΥΦΑ ετησίως, ενώ αυτήν την περίοδο ναυπηγούνται ή αναμένεται να ναυπηγηθούν μονάδες οι οποίες θα έχουν την ικανότητα να επεξεργαστούν 74 εκατ. τόνους ΥΦΑ ετησίως.

Οι FSRUs διαθέτουν πλεονεκτήματα έναντι των χερσαίων τερματικών σταθμών εισαγωγής LNG, όπως το χαμηλό κόστος, η γρήγορη έναρξη λειτουργίας και η ευελιξία. Ωστόσο οι τιμές των ναύλων για τις μονάδες αυτές ανέρχονται σε $100.000 ημερησίως, σημαντικά μειωμένες από τις τιμές της διετίας  2013-2015 ($120.000-130.000 ημερησίως). Οι λόγοι για τους μειωμένους ναύλους είναι ο αυξανόμενος αριθμός παικτών στην αγορά των FSRUs, γεγονός που καθιστά τον τομέα αρκετά ανταγωνιστικό, καθώς και η μειωμένη αξία των FSRUs οδηγεί τους ναύλους σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με την Drewry, παρά τους μειωμένους ναύλους στα FSRUs, η απόδοσή τους είναι καλύτερη συγκριτικά με αυτή των πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ, αποτελώντας μια πιο αποδοτική επένδυση. Σύμφωνα με τον αναλυτή της Drewry, Shresth Sharma, «αναμένουμε να βελτιωθούν μακροπρόθεσμα οι τιμές των ναύλων για τα πλοία μεταφοράς ΥΦΑ. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι οι τιμές των ναύλων για τα FSRUs θα αλλάξουν σημαντικά, λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού, αλλά και της τεχνολογικής εξέλιξης που τα χαρακτηρίζει. Αναμένουμε ότι οι τιμές των ναύλων για τα FSRUs θα κυμαίνονται περίπου σε $ 90.000- $100.000 ημερησίως για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια, σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τις αντίστοιχες τιμές των ναύλων των πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ».

Drewry Foto

Φωτό: excelerateenergy.com

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.