Τα Very Large Ore Carriers «καλά κρατούν»

Τα Very Large Ore Carriers «καλά κρατούν»

439
Τα Very Large Ore Carriers «καλά κρατούν»

Σύμφωνα με έρευνα της BIMCO, όσα πλοία κατηγορίας VLOC (Very Large Ore Carrier) ήταν παλιότερα της μορφής VLCC, δεν οδηγούνται ακόμα σε διάλυση. Παρά το γεγονός πως η μέση ηλικία των πλοίων αυτών είναι τα 23,8 έτη, συνεχίζουν να εκτελούν δρομολόγια όντας απασχολημένα σε μακροχρόνιες ναυλώσεις.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι τα πλοία αυτά συνεχίζουν να αποφέρουν έσοδα και κέρδη και ως εκ τούτου δεν συμφέρει τον πλοιοκτήτη να τα οδηγήσει προς διάλυση. Άλλωστε, σύμφωνα με την BIMCO, η αξία των πλοίων αυτών στην αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων ισούται με την αξία τους ως προϊόντα διάλυσης. Οπότε δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα η επιλογή της διάλυσης από την στιγμή που εξασφαλίζουν ακόμη έσοδα.

Η μέση ηλικία των VLOCs που πάνε προς διάλυση είναι τα 24,2 έτη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως πολλά πλοία της κατηγορίας αυτής φτάνουν στην ηλικία εκείνη που πρέπει να αποσυρθούν, ενώ σύμφωνα με την BIMCO, ορισμένα από τα πλοία αυτά έχουν ξεπεράσει την προβλεπόμενη ηλικία προς διάλυση.

Συγκεκριμένα, 19 από τα 51 καταγεγραμμένα πλοία κατηγορίας VLOC, που έχουν προκύψει από μετατροπή VLCC, είναι άνω των 24,2 ετών, αντιπροσωπεύοντας το 36% του στόλου των VLOCs.

Σε ό,τι αφορά την τιμή των πλοίων στην αγορά των μεταχειρισμένων σε σχέση με την τιμή στην αγορά των διαλύσεων, όπως παρουσιάζεται και στον παρακάτω πίνακα, πριν από 6 χρόνια η τιμή των μετατρέψιμων VLOCs στην αγορά των μεταχειρισμένων ήταν υψηλότερη κατά 30% από την τιμή τους στην αγορά των διαλύσεων.

Καθώς όμως τα έσοδα για ένα μέσο πλοίο κατηγορίας Capesize την περίοδο Ιουλίου 2012- Ιανουαρίου 2013 ήταν χαμηλότερα από τα λειτουργικά έξοδα του πλοίου, η αγορά των μεταχειρισμένων πλοίων έφτασε στα ίδια επίπεδα με την αγορά των διαλύσεων.

Bimco

Φωτό: chinashipbuilding.cn

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.