Πώληση πλοίου από την Diana Containerships

Πώληση πλοίου από την Diana Containerships

252
Πώληση πλοίου από την Diana Containerships

H Diana Containerships Inc. ανακοίνωσε την πώληση του πλοίου m/v Doukato, τύπου Panamax, κατασκευής 2002. Η εταιρεία θα αντλήσει από την πώληση περίπου $6,15 εκ. αφαιρουμένων των προμηθειών, ενώ η παράδοση του πλοίου στους νέους ιδιοκτήτες προγραμματίζεται για τις 16 Ιουνίου.

Πλέον, η εταιρεία θα διαχειρίζεται στόλο 11 πλοίων, που αποτελείται από 6 Post-Panamax και 5 Panamax.

Φωτό: dcontainerships.com