Δημόσια προσφορά από την TEN Limited

Δημόσια προσφορά από την TEN Limited

282
Δημόσια προσφορά από την TEN Limited

Η TEN Limited ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε δημόσια προσφορά προκειμένου να εκδώσει προνομιούχες μετοχές Series E, από την οποία προσβλέπει στην άντληση $100 εκατ., οι οποίες θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ειδικότερα, προβλέπεται η έκδοση 4 εκατ. μετοχών αξίας $25,00 εκάστη, ενώ το μέρισμα που θα διανείμει φτάνει το 9,25% ετησίως, με ημερομηνία έναρξης την 28η Μαΐου 2017. Κύριοι ανάδοχοι είναι οι Τράπεζες Morgan Stanley, UBS Investment Bank, J.P. Morgan, Citigroup και Stifel, ενώ συμμετέχουν ακόμη οι DVB Capital Markets και BNP Paribas.