Χρονιά περισυλλογής το 2017 για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Χρονιά περισυλλογής το 2017 για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

221
Χρονιά περισυλλογής το 2017 για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από τη συμβουλευτική εταιρεία Moore Stephens σε πλοιοκτήτες, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών και ναυλωτές πλοίων, παρά τις θετικές προσδοκίες τους για την εξέλιξη της διεθνούς ναυτιλίας, επικρατεί η άποψη ότι το 2017 δεν θα αποτελέσει χρονιά ανάκαμψης.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από 1 Δεκεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου, οι συμμετέχοντες έκριναν πως το τρέχον έτος θα χαρακτηριστεί από περικοπές στις θέσεις εργασίας, υψηλό ανταγωνισμό, υπερπροσφορά πλοίων και γεωπολιτική αστάθεια.
Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν μετρήσεις στο επίπεδο των θετικών προσδοκιών που έχουν τα εμπλεκόμενα μέρη της ναυτιλίας για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, μετρήσεις οι οποίες συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες από προηγούμενη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Νοέμβριο.
Οι μετρήσεις εκτείνονταν σε μία κλίμακα από 1 (αρνητικές προσδοκίες) έως 10 (θετικές προσδοκίες). Όπως προκύπτει οι θετικές προσδοκίες των πλοιοκτητών για την πορεία της ναυτιλιακής βιομηχανίας αυξήθηκαν από 5,4 σε 5,6, σε αντίθεση με τις προσδοκίες των ναυλωτών που μειώθηκαν από 6,8 σε 5,9 καθώς και των στελεχών των ναυτιλιακών εταιρειών από 6,4 σε 6. Μερικοί από αυτούς που συμμετείχαν σχολίασαν ότι αν οι πλοιοκτήτες δεν προχωρήσουν σε ναυπηγήσεις νέων πλοίων παρασυρόμενοι από την επιδίωξη των ναυπηγείων για αύξηση των παραγγελιών τους, τότε υπάρχει ελπίδα να επανακάμψει η ναυτιλιακή αγορά μέσα στο 2018.
Όσον αφορά την πορεία των ναύλων, σημαντικός αριθμός των συμμετεχόντων αναμένουν αύξηση στους ναύλους στην αγορά των δεξαμενοπλοίων για το επόμενο δωδεκάμηνο.
Στην αγορά των bulkers, το ποσοστό των ερωτηθέντων που έκριναν ότι θα υπάρξει αύξηση στους ναύλους για τον επόμενο χρόνο, αυξήθηκε από 41% σε 44%, συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα. Στην αγορά των containerships, το ποσοστό των ερωτηθέντων που αναμένουν αύξηση των ναύλων ανήλθε στο 31% από το 27% της προηγούμενης έρευνας, ενώ υποχώρησαν από 21% σε 18% όσοι περιμένουν ότι θα μειωθούν οι ναύλοι στους επόμενους 12 μήνες.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Moore Stephens δήλωσε πως η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει μεγάλη υπερπροσφορά στην χωρητικότητα των πλοίων η οποία σε συνδυασμό με τον χαμηλό ρυθμό διαλύσεων έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντική μείωση των ναύλων, ιδιαίτερα στην αγορά των tankers.
Επιπλέον, τα κόστη που ενέχουν τα συστήματα που θα τοποθετηθούν στα πλοία εξαιτίας των νέων διεθνών κανονισμών (π.χ. Ballast Water Convention), αλλά και οι σημαντικές αυξήσεις που προβλέπονται στα λειτουργικά κόστη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, συνηγορούν στην άποψη ότι η διεθνής ναυτιλία θα έχει να αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες στο τρέχον έτος.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.