Ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων για την Gaslog

Ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων για την Gaslog

683
Ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων για την Gaslog

Η Gaslog Ltd. δημοσίευσε τα τριμηνιαία και ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα. Η εταιρεία εμφάνισε ετήσιο κύκλο εργασιών €466 εκατ., αυξημένος κατά 12% σε σχέση με το 2015, οπότε και είχε ανέλθει σε $415 εκατ. Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 4ο τρίμηνο ανήλθαν σε $126,5 εκατ. (2016) και $107,5 εκατ. (2015). Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα $28 εκατ. για το σύνολο του 2016 ($53,7 εκατ. το 2015), ενώ στο τρίμηνο τα κέρδη έφτασαν τα $46,4 εκατ. ($18,2 εκατ. το 2015).
Η αύξηση των κερδών στο τελευταίο τρίμηνο του 2016 προήλθε από την αύξηση των ημερών χρήσης των πλοίων της εταιρείας καθώς και από μη υλοποιήσεις swaps. Αντίθετα, η μείωση των κερδών στο σύνολο του έτους, οφείλεται στα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα που προήλθαν από τη διαγραφή αναπόσβεστων δικαιωμάτων συνδεόμενων με πιστωτικές διευκολύνσεις και κατά ένα μέρος ως απόρροια της καθαρής αύξησης των κερδών από την αύξηση των ημερών χρήσης, μετριαζόμενη ωστόσο από τους χαμηλότερους ναύλους των πλοίων στη spot αγορά.
Οι ημέρες χρήσης των πλοίων της Gaslog έφτασαν τις 2.078 και 7.439 για το 4ο τρίμηνο και το σύνολο του έτους αντίστοιχα (1.701 και 6.097 για το 2015). Η αύξηση των ημερών χρήσης προήλθε κυρίως από την απόκτηση 7 πλοίων από τα μέσα του 2015 και έπειτα, καθώς επίσης και από τις λιγότερες ημέρες δεξαμενισμού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gaslog, Paul Wogan σχολίασε: «Η Gaslog πέτυχε ένα δυνατό 4ο τρίμηνο για το 2016, παρά τις διακυμάνσεις της αγοράς, συνεχίζοντας την ίδια στρατηγική που ακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όσα πετύχαμε το 2016, θέτουν την εταιρεία σε μια δυνατή θέση ώστε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που αναμένουμε να δημιουργηθούν στην αγορά των LNG. Παραμένουμε πεπεισμένοι ότι το 2017 θα είναι μια δημιουργική χρονιά για την Gaslog και τους μετόχους της».
Η Gaslog διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου στόλο 22 πλοίων, εκ των οποίων τα 9 μέσω της θυγατρικής της Gaslog Partners, ενώ συμμετέχει με ποσοστό σε 3 ακόμα πλοία. Το βιβλίο παραγγελιών της αριθμεί 5 πλοία με αναμενόμενες παραδόσεις το 2018 και το 2019.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.