Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Diana Shipping Inc.

Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Diana Shipping Inc.

431
Τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Diana Shipping Inc.

Τα ετήσια οικονομικά της αποτελέσματα ανακοίνωσε η Diana Shipping Inc. Η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημίες που ανήλθαν σε $164,2 εκατ. με κύκλο εργασιών $114,3 εκατ., εκ των οποίων τα $56,5 εκατ. προήλθαν από την Diana Containerships Inc. Το 2015 οι ζημίες είχαν ανέλθει σε $64,7 εκατ. με κύκλο εργασιών $157,7 εκατ.

Για το 4ο τρίμηνο του 2016 οι ζημίες ανήλθαν σε $23,3 εκατ. ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 είχαν ανέλθει στα $22,5 εκατ. Οι κύκλοι εργασιών ανήλθαν σε $28 εκατ. και $38,3 εκατ. αντίστοιχα.

Ο στόλος που διαχειρίζεται η εταιρεία αριθμεί 46 πλοία, εκ των οποίων 23 Panamax, 4 Kamsarmax, 3 Post-Panamax, 14 Capesize και 4 Newcastlemax με μέσο όρο ηλικίας τα 8,2 έτη.
Η κάμψη του κύκλου εργασιών προήλθε από τις μειώσεις των χρονοναυλώσεων στο 4ο τρίμηνο καθώς επίσης και από το γεγονός ότι με τη διεύρυνση του στόλου της, αυξήθηκαν οι ημέρες που ορισμένα πλοία δεν ήταν ναυλωμένα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.