Οι διατάξεις της τροποποίησης της Μανίλα 2010 της Διεθνούς σύμβασης STCW

Οι διατάξεις της τροποποίησης της Μανίλα 2010 της Διεθνούς σύμβασης STCW

1619
Οι διατάξεις της τροποποίησης της Μανίλα 2010 της Διεθνούς σύμβασης STCW

Του καπετάν Γιώργου Γεωργούλη

Οι πλοιοκτήτες πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου 2013 και έως την 1η Ιανουαρίου 2017 όλοι οι ναυτικοί πρέπει λάβουν συμπληρωματική εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις της τροποποίησης της Μανίλα 2010 της Διεθνούς σύμβασης STCW.

Όμως πολλοί ναυτικοί βρισκόταν σε πλοία χρονικά πολύ κοντά στην καταληκτική ημερομηνία (1η Ιανουαρίου 2017) με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά τους να μην έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με την τροποποίηση Μανίλα 2010. Αν προστεθούν στα παραπάνω και οι καθυστερήσεις των σημαιών προς την έκδοση των νέων πιστοποιητικών τότε ο αριθμός των ναυτικών χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση των πιστοποιητικών αυξάνεται περισσότερο.

Εν όψει των δυσκολιών που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον κατά τους ελέγχους των πλοίων από  τα κράτη λιμένων (Port State Control – PCS) των οποίων οι αξιωματικοί σύμφωνα με το παρόν θεσμικό πλαίσιο θεωρούν ως καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου 2017 ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (International Maritime Organization – IMO) μέσω της Επιτροπής Ασφαλείας (Maritime  Safety Committee -MSC) εξέδωσε την εγκύκλιο MSC.1/Circ.1560 σύμφωνα  με την οποία ζητείται από τους Αξιωματικούς των Κρατών Λιμένα (PSC) να πραγματοποιούν ελέγχους στα πιστοποιητικά των ναυτικών θεωρώντας την 1η Ιουλίου 2017 ως την πλέον ρεαλιστική καταληκτική ημερομηνία για την συμμόρφωση ναυτικών και κρατών σημαίας προς την τροποποίηση της Μανίλα 2010.

Οι ναυτικοί οι οποίοι δεν είναι εφοδιασμένοι με τα κατάλληλα πιστοποιητικά πρέπει να επισυνάψουν στα υπάρχοντα πιστοποιητικά την εγκύκλιο  MSC.1/Circ.1560  του ΙΜΟ προκειμένου να διευκολύνουν τον έλεγχο από προς αποφυγήν κρατήσεων των πλοίων η οποιασδήποτε άλλης ενέργειας από τους αξιωματικούς των PSC.  Η εγκύκλιος του ΙΜΟ σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται απαραίτητα δεσμευτική από τα κράτη λιμένα και καλό είναι πολύ πριν την εκπνοή και της δεύτερης ημερομηνίας οι πλοιοκτήτες να φροντίσουν οι ναυτικοί που στελεχώνουν τα πλοία τους να είναι εφοδιασμένοι με τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παραπάνω τροποποίηση της σύμβασης STCW.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.