Το αυτόματο σύστημα που στοχεύει στη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου

Το αυτόματο σύστημα που στοχεύει στη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου

546
Το αυτόματο σύστημα που στοχεύει στη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου

 

Του καπετάν Γιώργου Γεωργούλη

Το λιμάνι της Σιγκαπούρης ως  κορυφαίο λιμάνι στην  παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων από την 1η Ιανουαρίου 2017 υιοθέτησε την υποχρεωτική χρήση συστήματος μέτρησης ποσότητας των ναυτιλιακών καυσίμων (Mass Flow Metering system – MFM) το οποίο αφορά σε συσκευές που είναι εγκατεστημένες στα πλοία τα οποία είναι αδειοδοτημένα από την Αρχή του λιμανιού της Σιγκαπούρης για την παράδοση ναυτιλιακού καυσίμου(Marine Fuel Oil – MFO) σε πλοία τα οποία παραλαμβάνουν καύσιμα στα νερά της αρμοδιότητας του λιμανιού. Το αυτόματο λοιπόν αυτό σύστημα στοχεύει στη μέτρηση της ποσότητας καυσίμου που μεταφέρεται από το πλοίο παράδοσης στο πλοίο που παραλαμβάνει τα καύσιμα χωρίς την παραδοσιακή μέθοδο της καταμέτρησης των δεξαμενών πριν και μετά την πετρέλευση. Το σύστημα MFM μετράει αυτόματα την ποσότητα του καυσίμου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από το ένα πλοίο στο άλλο. Κατά το πέρας της πετρέλευσης το σύστημα εκδίδει ένα έντυπο καταμέτρησης καυσίμων (Bunker Metering Ticket – BMT) στο οποίο αναφέρεται η ποσότητα που παραδόθηκε όπως αυτή συνομολογήθηκε από τον υποπλοίαρχο του πλοίου παράδοσης, τον πρώτο μηχανικό του πλοίου που παρέλαβε τα καύσιμα και τέλος από τον αδειοδοτημένο από την Αρχή λιμένα επιθεωρητή καυσίμων εφ όσον έχει υποδειχθεί κάποιος. Το σημείωμα παράδοσης καυσίμων (Bunker Delivery Note – BDN) εκδίδεται από τον υποπλοίαρχο του πλοίου παράδοσης βασίζεται πλέον στις ποσότητες που αναφέρονται στο BTM και υπογράφεται από τον πρώτο μηχανικό του πλοίου που παρέλαβε τα καύσιμα. Στη συνέχεια και τα δύο έντυπα (BMT και ΒDN) υπογεγραμμένα επισυνάπτονται, αντιγράφονται, και διανέμονται προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το παραπάνω σύστημα έχει ως κύριο στόχο τον περιορισμό και ίσως την εξάλειψη των ανακριβών  μετρήσεων και στα λάθη που προκύπτουν από την μέχρι τώρα παραδοσιακή μέθοδο μέτρησης των δεξαμενών και των δύο πλοίων. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω πριν από την πετρέλευση οι εμπλεκόμενοι στην παράδοση καυσίμων πρέπει να ελέγχουν και να εκτελούν μια σειρά δοκιμών στο σύστημα, όπως ο έλεγχος των σφραγίδων οι οποίες πρέπει να είναι τελείως άθικτες . Τέλος σειρά ελέγχων πρέπει να διεξάγονται και  στο σύστημα  δειγματοληψίας. Το σύστημα δειγματοληψίας είναι ένα αυτόματο σύστημα που παρέχεται από το πλοίο που παραδίδει τα καύσιμα και τοποθετείται στο τέλος του αγωγού πετρέλευσης ο οποίος συνδέεται με την σύνδεση υποδοχής (manifold) του πλοίου που πρόκειται να παραλάβει τα καύσιμα.

1-pasir-panjang

Αν και υποχρεωτικό πλέον για το λιμάνι της Σιγκαπούρης το σύστημα MFM είναι μια εντελώς νέα πρακτική χωρίς ιστορικά δεδομένα σε σχέση με θέματα, διαφορές και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του. Κάποιοι τροφοδότες καυσίμων που έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα προσφάτως, αναφέρουν θετικά αποτελέσματα από τη χρήση του αλλά υπάρχουν και αναφορές για ελλείμματα των παραδιδόμενων ποσοτήτων και συνεπώς διαφορών προς επίλυση.

Τέλος η αξιοπιστία του συστήματος στην ακρίβεια της μέτρησης μπορεί να αμφισβητηθεί στον υπολογισμό της θερμοκρασίας των καυσίμων αλλά και στην καταγραφή η μη ποσότητας καυσίμων από το σύστημα όταν από το δίκτυο σωληνώσεων καυσίμων περνάει π.χ αέρας υπό πίεση.

Εφ’ όσον  το σύστημα MFM είναι εντελώς νέο για το προσωπικό των πλοίων που πρόκειται να παραλάβουν καύσιμα στο λιμάνι της Σιγκαπούρης μια καλή πρακτική είναι η σύγκριση της  καταγραφή της ποσότητας από το σύστημα με την παραδοσιακή μέθοδο υπολογισμού με τη μέτρηση των δεξαμενών. Η τελική απόφαση στην αποκλειστική  χρήση του συστήματος θα πρέπει να ληφθεί μετά από επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν. Στο μεταξύ εφ όσον από 1ης Ιανουαρίου 2017 είναι υποχρεωτική η χρήση του συστήματος  καλό θα είναι οι διαχειριστές των πλοίων που πρόκειται να παραλάβουν καύσιμα στη Σιγκαπούρη να υποδεικνύουν  αδειοδοτημένο από την Αρχή λιμένα επιθεωρητή καυσίμων για την επίβλεψη της όλης διαδικασίας.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.