Η Odfjell προχώρησε στην πώληση μεριδίου σε τερματικό σταθμό

Η Odfjell προχώρησε στην πώληση μεριδίου σε τερματικό σταθμό

81
Η Odfjell προχώρησε στην πώληση μεριδίου σε τερματικό σταθμό

Η Odfjell Terminals ολοκλήρωσε την πώληση του 29,75% που κατείχε σε τερματικό σταθμό στο Ομάν έναντι $130 εκ. Από την πώληση η Odfjell αποκόμισε καθαρό όφελος περί τα $90 εκ. Ο τερματικός σταθμός εξυπηρετεί τη διακίνηση χύδην υγρών φορτίων καθώς διαθέτει μεγάλο συγκροτημα δεξαμενών αποθήκευσης. Να σημειωθεί ότι η Odfjell Terminals θα προχωρήσει στην πώληση δέκα αντίστοιχων τερματικών σταθμών παγκοσμίως, η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης των οποίων ανέρχεται σε 4,8 εκ. κυβικά μέτρα.