Στη Λευκή Λίστα του ΙΜΟ παραμένει η ελληνική σημαία

Στη Λευκή Λίστα του ΙΜΟ παραμένει η ελληνική σημαία

621
Στη Λευκή Λίστα του ΙΜΟ παραμένει η ελληνική σημαία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της χώρας μας ως προς την εναρμόνιση – ενσωμάτωση της ΔΣ STCW, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Κανονισμών 1/7 και 1/8.
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW/78 όπως ισχύει κάθε Κ-Μ του ΙΜΟ υποχρεούται ανά πενταετία να αποστέλλει στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό την έκθεση ανεξάρτητης αξιολόγησης, καθώς και όλα τα απαιτούμενα ενημερωτικού χαρακτήρα στοιχεία για την εφαρμογή-ενσωμάτωση της Δ.Σ. STCW.

Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας ανταποκρινόμενη στις διεθνείς ναυτιλιακές υποχρεώσεις της απέστειλε την έκθεση ανεξάρτητης αξιολόγησης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) τον Δεκέμβριο του 2014 και μέχρι τον Μάιο του 2016 ολοκλήρωσε την αποστολή όλων των ζητούμενων στοιχείων λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στη Δ.Σ. STCW το 2010 (Manila 2010).
Στα ανωτέρω η χώρα μας ανταποκρίθηκε άμεσα αποστέλλοντας όλο το κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή – ενσωμάτωση της Δ.Σ. STCW’ 78 όπως ισχύει, την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζεται στο Ελληνικό σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και τα νέα προγράμματα σπουδών των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

Στο πλαίσιο της 97ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του ΙΜΟ (Λονδίνο 21-11-2016) καταγράφηκε η επιτυχής αξιολόγηση της χώρας μας από την ανεξάρτητη επιτροπή του ΙΜΟ ως προς τη συμμόρφωση και εφαρμογή της τροποποιημένης ΔΣ STCW’ 78 και η διατήρησή της στην Λευκή Λίστα του ΙΜΟ.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.