Το ΕΚ προχωρά σε εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών

Το ΕΚ προχωρά σε εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών

71
Το ΕΚ προχωρά σε εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών

Τριάντα ευρωπαϊκές ενώσεις μεταφορών, που εκπροσωπούν διαχειριστές υποδομών, τοπικές αρχές, χρήστες και προμηθευτές εξοπλισμού στον τομέα της ναυτιλίας, των εσωτερικών πλωτών οδών, των σιδηροδρομικών και οδικών συγκοινωνιών, στον ποδηλατικό τομέα, στον τομέα της αεροπορίας καθώς και σε αυτόν των διατροπικών μεταφορών, καλούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να προχωρήσουν στην έγκριση της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Η πρόταση της ΕΕ προβλέπει μία αύξηση της τάξης του 1,4 δις ευρώ για τον προϋπολογισμό του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF). Η παρούσα πρόταση θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου των μεταφορών ως καταλύτη της οικονομικής ανάπτυξης και θα συνεισφέρει στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Να σημειωθεί ότι στον κλάδο των μεταφορών αυτήν τη στιγμή απασχολούνται άμεσα και έμμεσα περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι (αντιπροσωπεύουν το 10% της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ).

Βέβαια, οι εκπρόσωποι του κλάδου των ευρωπαϊκών μεταφορών σημειώνουν ότι το ποσό αυτό δεν κρίνεται ικανό για να επιτρέψει την ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Trans-European Network for Transport / TEN-T). Η ελλιπής χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τις μεταφορές σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των εθνικών δημοσίων επενδύσεων, έχει ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός υψηλής ποιότητας έργων στον τομέα των μεταφορών να υπόκειται σε συνεχή απόρριψη.

Μέσω του εκσυγχρονισμού του τομέα των μεταφορών και την ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να έχουν πιο ασφαλείς, αξιόπιστες και φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, ενώ θα δημιουργηθούν σχεδόν 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας, οδηγώντας σε ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 1,8% έως το 2030. Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί για την πλήρη ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών ανέρχεται στα 500 δις ευρώ.

Φωτό: portgdansk.pl

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.