Τα οικονομικά αποτελέσματα της Stolt-Nielsen Limited

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Stolt-Nielsen Limited

118
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Stolt-Nielsen Limited

Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 3ο τρίμηνο του έτους ανακοίνωσε η Stolt-Nielsen Limited. Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη $22,2 εκατ. έναντι $37,8 εκατ. το 2015. Στο σύνολο του έτους τα συνολικά κέρδη ανήλθαν σε $90,3 εκατ. έναντι $111,3 εκατ. το 2015.
Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε $474,1 εκατ. το 3ο τρίμηνο και 1.416,9 εκατ. στο σύνολο του έτους, μειωμένες σε σχέση με $478,9 εκατ. και $1.489,1 εκατ. το 2015 αντίστοιχα.
Το 58% των πωλήσεων προήλθαν από τα tankers και το 25,5% από τα tank containers. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας αγγίζει τα $4 δις. ενώ η χωρητικότητα των πλοίων της φτάνει τα 2,5 εκατ. DWT.
Ο κολοσσός της Stolt-Nielsen Limited αποτελείται από περισσότερα από 150 δεξαμενόπλοια και πλοία υγρού φορτίου ενώ η εταιρεία δραστηριοποιείται και σε υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης σε τουλάχιστον 20 λιμάνια σε όλο τον κόσμο.