Οι κρυφές ελπίδες της Liner ναυτιλίας

Οι κρυφές ελπίδες της Liner ναυτιλίας

192
Οι κρυφές ελπίδες της Liner ναυτιλίας

Σε έκθεση της Drewry Maritime Research, η οποία δημοσιεύτηκε προσφάτως, γίνεται λόγος στο εμπόριο προϊόντων με την χρήση πλοίων-ψυγείων, το οποίο έχει πληγεί σε ότι αφορά την κερδοφορία του όπως άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της ναυτιλίας. Παρά όμως τις δύσκολες συνθήκες, η έκθεση προβλέπει ότι η ετήσια διακίνηση προϊόντων που χρήζουν μεταφοράς σε περιβάλλον ψύξης θα ανέλθει στα 120.000.000 τόνους το 2020, κάτι που μεταφράζεται σε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2,5%, δημιουργώντας αισιοδοξία σχετικά με την πορεία της συγκεκριμένης αγοράς.
«Οι ναύλοι για τα πλοία ψυγεία δεν ήταν οι καλύτεροι δυνατοί κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους» δήλωσε ο κ.Kevin Harding που επιμελήθηκε την έκθεση. Ο ίδιος σημείωσε ότι «η Drewry εκτιμά ότι ο το σύνολο της αγοράς των εμπορευματοκιβωτίων πραγματοποίησε κέρδη ύψους $4 δις το 2015, αλλά με το πέρασμα του χρόνου η δυναμική χάθηκε και η ζήτηση μειώθηκε. Με τη σειρά τους οι συνθήκες αυτές είχαν επίπτωση στους ναύλους των πλοίων-ψυγείων καθώς οι εταιρείες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κυνηγούσαν κάθε διαθέσιμο δολάριο στην αγορά. Ως εκ τούτου η αγορά των πλοίων-ψυγείων υπέστη καθίζηση με τους ναύλους να κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα».
Σύμφωνα με την Drewry η προβλεπόμενη αύξηση στη διακίνηση κατεψυγμένων-ψυχόμενων προϊόντων, ενδέχεται να έχει θετική επίπτωση και στην Liner ναυτιλία καθώς ορισμένες εταιρείες όπως η CMA-CGM έχουν ανακοινώσει ότι θα δώσουν στρατηγική έμφαση στα εμπορευματοκιβώτια-ψυγεία προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους ανά TEU. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Drewry προβλέπει ότι μεγάλο ποσοστό της εκτιμώμενης ανάπτυξης της αγοράς θα απορροφηθεί από την liner ναυτιλία.