Η αθλητική πλευρά της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης “Ποσειδώνια 2016″

Η αθλητική πλευρά της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης “Ποσειδώνια 2016″

399
Η αθλητική πλευρά της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης “Ποσειδώνια 2016″

Φωτογραφικό υλικό από τις αθλητικές εκδηλώσεις που διεξήχθησαν στη διάρκεια των “Ποσειδωνίων 2016″