Ακυβερνησία δεξαμενόπλοιου, σπεύδει στο σημείο ρυμουλκό

    973
    Ακυβερνησία δεξαμενόπλοιου, σπεύδει στο σημείο ρυμουλκό

    Ακυβερνησία Δ/Ξ “Kriti Amber” σημαίας ελληνικής, λόγω μηχανικής βλάβης, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά Ν. Φλεβών. Στο σημείο σπεύδει ρυμουλκό.