Τα 4000 πλοία έφτασε η σημαία της Λιβερίας

Τα 4000 πλοία έφτασε η σημαία της Λιβερίας

255
Τα 4000 πλοία έφτασε η σημαία της Λιβερίας

Η εγγραφή του δεξαμενοπλοίου “High Trust” χωρητικότητας 50.000 dwt στο νηολόγιο της Λιβερίας, αποτέλεσε ορόσημο καθώς με αυτήν η σημαία της Λιβερίας έφτασε τα 4.000 πλοία. Το πλοίο ανήκει στην d’Amico Tankers Limited με έδρα το Δουβλίνο και είναι εξειδικευμένο για την μεταφορά χημικών φορτίων και προϊόντων πετρελαίου. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών του νηολογίου της Λιβερίας, ο στόλος υπό σημαία Λιβερίας συνεχίζει να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια επιλέγουν τη σημαία της Λιβερίας όλο και πιο ποιοτικά πλοία (νέες ναυπηγήσεις).