Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε νέο σχέδιο λιμενικής πολιτικής

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε νέο σχέδιο λιμενικής πολιτικής

114
Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε νέο σχέδιο λιμενικής πολιτικής

Οι γερμανικοί λιμένες αντιμετωπίζουν νέες σημαντικές προκλήσεις όπως: αύξηση των διακινούμενων εμπορευμάτων, εντεινόμενο ανταγωνισμό, πιο μεγάλες απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια. Με στόχο την πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε το νέο σχέδιο λιμενικής πολιτικής, που φέρει τον τίτλο «2015 National Port Concept».
Πιο συγκεκριμένα η γερμανική κυβέρνηση συνεργασίας έχει αποφασίσει να θέσει σε εφαρμογή όλες εκείνες τις πολιτικές που θα επιτρέψουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γερμανικών λιμένων, με την έμφαση στην παρούσα φάση να δίνεται στην βελτίωση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των θαλάσσιων και ποτάμιων λιμένων της Γερμανίας, που είναι σημαντικοί για το διεθνές εμπόριο.
Βέβαια, το νέο στρατηγικό σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης για τους λιμένες της χώρας έχει έναν ορίζοντα εφαρμογής δέκα ετών, δίνοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κρατικούς και μη, να εκθέσουν με άνεση τις απόψεις και τις προτάσεις τους και να ληφθούν εν συνεχεία από κοινού συγκεκριμένα μέτρα.
Οι στόχοι που τίθενται σε αυτό το νέο στρατηγικό πλάνο της γερμανικής κυβέρνησης, στην περαιτέρω διαμόρφωση και υλοποίηση του οποίου συμμετέχουν ενεργά τα ομόσπονδα κρατίδια, οι επιχειρηματικοί φορείς καθώς και συνδικαλιστικοί φορείς της Γερμανίας, είναι οι εξής:
(α) επέκταση των λιμενικών υποδομών, όπου αυτό απαιτείται,
(β) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων,
(γ) προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος,
(δ) παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, και
(ε) διασφάλιση όρων ασφάλειας και πρόληψης κινδύνων.
Ο επικεφαλής που θα συντονίζει την εφαρμογή της νέας εθνικής λιμενικής πολιτικής θα είναι ο Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών.

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Maurizio Gambarini

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.