Νέο πλαίσιο ναυτιλιακής πολιτικής για την Πολωνία με ορίζοντα το 2030

Νέο πλαίσιο ναυτιλιακής πολιτικής για την Πολωνία με ορίζοντα το 2030

122
Νέο πλαίσιο ναυτιλιακής πολιτικής για την Πολωνία με ορίζοντα το 2030

Τον περασμένο χρόνο η κυβέρνηση της Πολωνίας ψήφισε στο κοινοβούλιο της χώρας ένα νέο πλαίσιο ναυτιλιακής πολιτικής, που φέρει την ονομασία «Maritime Policy of the Republic of Poland Until 2020» και το οποίο περιλαμβάνει μέτρα και πολιτικές που αφορούν την ισχυροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της χώρας με ορίζοντα το 2030. Κύριος στρατηγικός στόχος της πολωνικής κυβέρνησης είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της θαλάσσιας οικονομίας στο ΑΕΠ της χώρας καθώς και η αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούνται εμμέσως και αμέσως στη ναυτιλιακή βιομηχανία.
Οι βασικές κατευθύνσεις που έχουν υιοθετηθεί σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο της πολωνικης κυβέρνησης για την χάραξη μίας νέας ναυτιλιακής πολιτικής είναι ο ακόλουθες:
1. Ενίσχυση της θέσης των θαλάσσιων λιμένων της Πολωνίας
2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών
3. Βελτίωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και προστασία των ακτών
4. Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των γνώσεων που αφορούν στην θαλάσσια οικονομία
5. Αειφόρο διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων των ωκεανών
6. Θαλάσσια αλιεία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης
7. Βελτίωση της θαλάσσιας διάσωσης και ασφάλειας
Για την πολωνική κυβέρνηση η απουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, το οποίο θα συνδέει τα λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας με τα μεγάλα αστικά κέντρα εντός αλλά και εκτός της χώρας, δεν θα επιτρέψει την αποτελεσματική ανάπτυξη του τομέα της θαλάσσιας οικονομίας. Ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των εθνικών θαλάσσιων μεταφορών, κάτι που θα δώσει ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση και σε πολλούς ακόμα κλάδους της πολωνικής οικονομίας (π.χ. χερσαίων μεταφορών, ενέργειας, κατασκευών).

Φωτό: flickr.com/j.arendt

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.