Πειρατεία στη ΝΑ Ασία: ένας πλήρης οδηγός πρόληψης για τους ναυτικούς

Πειρατεία στη ΝΑ Ασία: ένας πλήρης οδηγός πρόληψης για τους ναυτικούς

315
Πειρατεία στη ΝΑ Ασία: ένας πλήρης οδηγός πρόληψης για τους ναυτικούς

To κέντρο ελέγχου, εποπτείας και αναφοράς για την πειρατεία στη ΝΑ Ασία Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) εξέδωσε ένα σημαντικό και χρήσιμο Οδηγό για την αποφυγή πειρατικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία.
Ο Οδηγός δίνει πολλές πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη από πειρατικές επιθέσεις στην περιοχή ενώ παραθέτει χρηστικά Check lists αλλά και γνώσεις, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που πρέπει να είναι κατανοητές από τους ναυτικούς που ταξιδεύουν στην περιοχή.
Ο Οδηγός φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του North of England P and I Club
http://www.nepia.com/media/393789/Guide-for-Tankers-Operating-in-Asia-Against-Piracy-and-Armed-Robbery-Inv.pdf