Όλα όσα ισχύουν για τη Διεθνή Σύμβαση του Ναϊρόμπι

Όλα όσα ισχύουν για τη Διεθνή Σύμβαση του Ναϊρόμπι

425
Όλα όσα ισχύουν για τη Διεθνή Σύμβαση του Ναϊρόμπι

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο σύνολο της ναυτιλιακής κοινότητας, τέθηκε σε ισχύ από τις 14 Απριλίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση του Ναϊρόμπι για την ανέλκυση ναυαγίων (γνωστή ως WRC). Τα πλοία άνω των 300 GT τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε νηολόγιο κράτους το οποίο έχει υπογράψει τη σύμβαση ή τα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένα ή παράκτια εγκατάσταση κράτους που έχει υπογράψει τη σύμβαση πρέπει να φέρουν πλέον επί του σκάφους πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την ασφάλιση ή άλλη οικονομική εξασφάλιση που ανταποκρίνεται στις διατάξεις της νέας Σύμβασης. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από το κράτος στο οποίο είναι νηολογημένο το πλοίο, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω κράτος έχει υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση.
Δεδομένου ότι η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 14 Απριλίου 2015, ένας αριθμός 25 κρατών με σημαντικούς στόλους, συμπεριλαμβανομένων των Νήσων Μπαχάμες, της Κύπρου και του Παναμά, έχει ήδη επικυρώσει τη σύμβαση.
Σύμφωνα με το Skuld τα πλοία που είναι νηολογημένα σε χώρες που δεν έχουν επικυρώσει τη σύμβαση μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά WRC από την αρμόδια αρχή του κράτους νηολόγησης σε συνεργασία με ένα συμβαλλόμενο κράτος, αρκεί το κράτος νηολόγησης να έχει αποδεχθεί την έκδοση των ειδικών πιστοποιητικών για το συγκεκριμένο πλοίο. Οι διαχειριστές και πλοιοκτήτες καλούνται να ελέγχουν κατά πόσον οι αρχές του κράτους της σημαίας για τα εν λόγω πλοία έχουν συνάψει συμφωνίες με κράτη τα οποία έχουν επικυρώσει την παραπάνω σύμβαση ειδικά ως προς την έκδοση πιστοποιητικών WRC, αλλά και να υποβάλλουν πλέον έγκαιρα τις αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού WRC από την αρμόδια αρχή του κράτους μέρους.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.