Θετικά αποτελέσματα για την Odfjell στο δεύτερο τρίμηνο του 2015

Θετικά αποτελέσματα για την Odfjell στο δεύτερο τρίμηνο του 2015

153
Θετικά αποτελέσματα για την Odfjell στο δεύτερο τρίμηνο του 2015

Του Λευτέρη Μαδεντζόγλου

Ο νορβηγικός όμιλος Odfjell δημοσίευσε τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου για το 2015, και σύμφωνα με δηλώσεις της διοίκησης ήταν τα καλύτερα των τελευταίων ετών καθώς προσέγγισαν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2008.

Το καθαρό αποτέλεσμα για το β’ τρίμηνο του 2015 ήταν $7εκ, σε σύγκριση με ζημίες ύψους $32 του α’ τριμήνου.Η διαφορά οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από ναύλα και σε χρηματοοικονομικά έσοδα $9 εκ., σε αντίθεση με χρηματοοικονομικά έξοδα $20 εκ. για το πρώτο τρίμηνο. Μια ματιά στην οικονομική έκθεση κάνει φανερή την συγκρατημένη πολιτική εξόδων της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, η Odfjell παρουσίασε σταθερή βελτίωση στην αγορά δεξαμενόπλοιων μεταφοράς χημικών προϊόντων με υψηλότερες αποδόσεις. Παρόλα αυτά, ο όμιλος κατέβαλε αποζημιώσεις $10 εκ. σχετιζόμενες με πωλήσεις πλοίων, ενώ το πρόγραμμα περικοπής κόστους λειτουργίας και αύξησης αποδοτικότητας δείχνει να έχει αποτελέσματα.

Ο όμιλος επίσης παρουσίασε βελτιωμένα αποτελέσματα από τη διαχείριση τερματικών, με EBITDA για την συγκεκριμένη δραστηριότητα ύψους $18 εκ. για το πρώτο εξάμηνο του 2015, σε σύγκριση με ένα αρνητικό EBIDTA $10 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η φετινή ισχυρή απόδοση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στα αυξημένα επίπεδα ναύλων στη spot αγορά.

Σχετικά με το πρόγραμμα συρρίκνωσης κόστους που εφαρμόζει ο όμιλος, το λεγόμενο Project-Felix, αναμένεται να οδηγήσει σε ετήσια βελτίωση στο καθαρό αποτέλεσμα κατά $100 εκ. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τρία πλοία που δραστηριοποιούνταν στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων πουλήθηκαν στην Stolt Nielsen αποδεσμεύοντας τον όμιλο από μια μη αποδοτική απασχόληση.

Ο στόχος των επόμενων ετών για τον όμιλο αφορά πρωτοβουλίες για την αύξηση της αποδοτικότητας του στόλου και πρωτοβουλίες σχετικές με βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Βραχυπρόθεσμα, για το ερχόμενο τρίμηνο, η εταιρεία αναμένει παρόμοια αποτελέσματα λόγω των καλών αποδόσεων στα δεξαμενόπλοια χημικών προϊόντων με μια παράλληλη σταθερή πορεία για τα τερματικά της εξαιτίας εργασιών επέκτασης στο λιμάνι του Rotterdam.

Photo: Odfjell Tankers

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.