Καινοτόμες επενδύσεις σε έργα υποδομής μεταφορών για την απασχόληση και την ανάπτυξη...

Καινοτόμες επενδύσεις σε έργα υποδομής μεταφορών για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη

41
Καινοτόμες επενδύσεις σε έργα υποδομής μεταφορών για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη

Σήμερα οι υπουργοί Μεταφορών από 12 κράτη μέλη της Ευρώπης, ανώτατα διευθυντικά στελέχη και άνω των 1000 ενδιαφερομένων του κλάδου των μεταφορών συναντώνται στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τις μεταφορές με θέμα «Ημέρες ΔΕΔ-Μ», που διοργανώνεται στη Ρίγα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Λετονική Προεδρία.

Τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), που αποτελούν τον πυρήνα της ενωσιακής πολιτικής για τις υποδομές, αποσκοπούν στην κάλυψη των χασμάτων μεταξύ των δικτύων μεταφορών των κρατών μελών, στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης ή στην υπερνίκηση των τεχνικών εμποδίων. 

Η φετινή έκδοση της διάσκεψης «Ημέρες ΔΕΔ-Μ» επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νέα διευρωπαϊκά δίκτυα (ΔΕΔ-Μ) για την προσέλκυση καινοτόμων χρηματοδοτικών λύσεων.

Η Violeta Bulc, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα μεταφορών, δήλωσε σχετικά: «Πρέπει τώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γίνει πραγματικότητα το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Η βάση για τη μελλοντική μας πρόοδο είναι η υλοποίηση των προγραμμάτων εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών διασυνοριακών έργων. Βασίζομαι σε όλους τους παράγοντες —εθνικούς και περιφερειακούς, δημόσιους και ιδιωτικούς— για να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα μέσα μας, όπως ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Από αυτή την άποψη, οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση Christophersen, Bodewig και Secchi διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προσέλκυση των απαραίτητων ιδιωτικών επενδύσεων.»

Ο Anrijs Matiss, υπουργός Μεταφορών της Λετονίας, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τις «Ημέρες ΔΕΔ-Μ» στη Ρίγα, μια σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται τις παραμονές της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ιστορικής πρώτης Προεδρίας της ΕΕ που άσκησε η Λετονία. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι η ανάπτυξη καινοτόμου και συνεκτικής υποδομής και τα μέσα χρηματοδότησής της κατέχουν εξέχουσα θέση στην παρούσα διάσκεψη υψηλού επιπέδου.

Το “Rail Baltica” αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της εν λόγω συνεκτικής υποδομής. Η σιδηροδρομική αυτή γραμμή όχι μόνο θα συνδέσει τις μεγάλες πόλεις της Βαλτικής μέσω του ευρωπαϊκού τυποποιημένου εύρους τροχιάς, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες λύσεις κινητικότητας για τους επιβάτες και τα εμπορεύματα, αλλά θα σηματοδοτήσει επίσης τη συμβολική επανασύνδεση της περιοχής της Βαλτικής με τον πυρήνα της Ευρώπης. Χαιρόμαστε λοιπόν για το γεγονός ότι η δήλωση σχετικά με το έργο Rail Baltica έχει προσυπογραφεί επιτυχώς από όλους τους βασικούς ενδιαφερομένους.»

Ένα από τα πολλά αποτελέσματα της εκδήλωσης «Ημέρες ΔΕΔ-Μ» είναι η υπογραφή από τους υπουργούς της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας, δήλωσης σχετικά με την υλοποίηση του έργου Rail Baltica, που θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας – Βαλτικής του κεντρικού δικτύου. Επιπλέον, η επίτροπος BULC και οι υπουργοί των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων συμφώνησαν στην ενδεικτική επέκταση του κεντρικού δικτύου και των διαδρόμων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η εντολή των συντονιστών διαδρόμων θα επεκταθεί συνεπώς και στην περιοχή αυτή.

Με την ευκαιρία της διάσκεψης, η Επιτροπή παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα μελέτης για τους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου. Τα βασικά πορίσματα δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των επενδύσεων της ΕΕ στις υποδομές μεταφορών είναι μεγάλος: αντιπροσωπεύει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8 % και δημιουργία 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στο μέλλον. Αυτές οι θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας θα διαρκέσουν έως το 2030.

Τα επόμενα βήματα: Στις 10 Ιουλίου 2015 η επιτροπή του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα διεξαγάγει ψηφοφορία σχετικά με τα έργα που έχουν επιλεγεί για την κατανομή των κονδυλίων. Χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 11,9 δισεκατομμυρίων ευρώ διατίθεται για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών μεταφορικών συνδέσεων.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.