Κατά 2,2% μειώθηκε ο ελληνικός εμπορικός στόλος

Κατά 2,2% μειώθηκε ο ελληνικός εμπορικός στόλος

62
Κατά 2,2% μειώθηκε ο ελληνικός εμπορικός στόλος

Μείωση 2,2% κατέγραψε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, σε ετήσια βάση τον Απρίλιο του 2015, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η ολική χωρητικότητα του εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, αυξήθηκε κατά 1,4% τον Απρίλιο του 2015 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014, έναντι αύξησης 0,4 που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013.