ΕΕ-ΗΠΑ: Η συμφωνία για τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων

ΕΕ-ΗΠΑ: Η συμφωνία για τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων

32
ΕΕ-ΗΠΑ: Η συμφωνία για τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων

Φωτό: ΑΠΕ (PATRICK SEEGER)

Μία εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, χωρίς όμως να υπονομευθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, και το δικαίωμα για την υιοθέτηση ρυθμίσεων υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό ζήτησαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ στο σχέδιο σύστασης που υιοθέτησαν την Πέμπτη 28 Μαΐου, ενώ ζήτησαν να υπάρξει βελτίωση των εργαλείων επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών.

Το σχέδιο συστάσεων, επί των συνομιλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά τη Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (ΤΤΙΡ) εγκρίθηκε από την επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ με 28 ψήφους υπέρ, 13 κατά ενώ δεν υπήρξαν αποχές. Το σχέδιο συστάσεων μένει να εγκριθεί από το ΕΚ στο σύνολό του.

Χρειάζεται μία φιλόδοξη αλλά ισορροπημένη συμφωνία

Το ΑΕΠ της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εμπόριο και τις εξαγωγές , και έτσι, μία “καλά σχεδιασμένη” συμφωνία με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ κατά 15%-20% έως το 2020, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρές και μικρομεσαίες θα επωφεληθούν από μια αγορά 850 εκατομμυρίων καταναλωτών.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν αντιφατικά ευρήματα μελετών που κάνουν δύσκολο να εκτιμηθούν τα πραγματικά οφέλη της Διατλαντικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων για την οικονομία της ΕΕ, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές. Ως εκ τούτου, τονίζουν ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι διαφανείς, προκειμένου να οδηγήσουν σε μία “φιλόδοξη”, αλλά “ισορροπημένη” συμφωνία, με κοινά οφέλη για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θα οδηγεί σε ένα “αποτελεσματικό, και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον” αποκλείοντας μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια. Τα υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, των προσωπικών τους δεδομένων, της υγείας και της ασφάλειάς τους πρέπει να διασφαλιστούν, ενώ θα πρέπει να προληφθεί η οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού, φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ.

Μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενεργειακή αγορά των ΗΠΑ

Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να καταργήσει τυχόν υφιστάμενους περιορισμούς ή εμπόδια σε ό,τι αφορά την εξαγωγή καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Αυτό θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και θα μειώσει τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζουν οι ευρωβουλευτές. Στη συμφωνία θα πρέπει να συμπεριληφθεί επίσης ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενέργεια, το οποίο θα συμβάλει στη διατήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ και των στόχων της για το κλίμα.

Άνοιγμα των αγορών μεταφορών των ΗΠΑ και των δημοσίων συμβάσεων

Οι συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας πρέπει να καταργήσουν τους ισχύοντες περιορισμούς που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ξένη ιδιοκτησία των υπηρεσιών θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών και αεροπορικών εταιρειών, οι οποίοι “εμποδίζουν σοβαρά την πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις της ΕΕ”. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης μεγαλύτερη πρόσβαση της ΕΕ στις αγορές των τηλεπικοινωνιών στις ΗΠΑ.

Η μεγάλη διαφορά στην πρόσβαση των αγορών δημοσίων συμβάσεων των δύο μερών πρέπει να αμβλυνθεί. Η Διατλαντική σχέση εμπορίου και επενδύσεων πρέπει να επιτύχει σημαντικό άνοιγμα της αγοράς δημοσίων συμβάσεων των ΗΠΑ σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρές και μικρομεσαίες να μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς των κατασκευών, των μεταφορών και της ενέργειας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από τους διαπραγματευτές της ΕΕ να προστατεύσουν τα συμφέροντα της ΕΕ σε ό,τι αφορά την διείσδυση στην αγορά προμηθειών εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως η μηχανική και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές ή υπηρεσίες μεταφορών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.